Program proti šikaně KiVa v praxi: Souhra učitelů, ředitelů a nastavení programu

Vydáno: 7 minut čtení

V letech 2020–2022 realizovala Schola Empirica pilotní ověření programu proti šikaně KiVa. Výsledky ukázaly, do jaké míry souvisí úspěšnost implementace programu s přípravami a schopností si efektivně poradit se zátěží, kterou zavádění komplexních programů provází. Téma organizačních dovedností nebo řízení změn se projevuje jak nepřímo – ve spolupráci s dalšími učiteli a jejich pozitivními nebo negativními postoji, tak v míře zvládání jednotlivých kroků implementace. Řešení spočívá nejen na straně učitelů a vedení školy, ale i v samotném nastavení programu.

Program proti šikaně KiVa v praxi: Souhra učitelů, ředitelů a nastavení programu
Mgr.
Marek
Pour
výzkumník
Mgr.
Monika
Kotrbová
koordinátorka programu KiVa,
V komplexních programech proti šikaně, jako je finský program KiVa, jsou učitelé klíčovým aktérem implementace. Jejich role spočívá v pravidelné výuce KiVa lekcí, které tvoří základ prevence. Cílem výuky je, aby si žáci zlepšili své socioemoční dovednosti a uvědomili si, jaký význam při šikaně a jejím potlačení hraje skup