Školní mediace: restorativní způsob řešení konfliktů jako cesta ke zlepšování vztahů ve škole - 2. část: Externí školní mediace (prakticky)

Vydáno: 9 minut čtení

Konflikty k životu ve škole patří stejně jako učivo, obědy nebo vzduch. I pracovníci školy (a tedy i ředitelé) se mohou stát součástí emočně vypjatých situací. Externí mediace je pro školu nejdostupnější formou, jak využít přínosy mediace při řešení sporu. Nese s sebou nezanedbatelný náklad, ten je ale jednorázový a velmi efektivní. Vyřešení nebo zklidnění konfliktní situace totiž přináší úlevu nejen samotným aktérům sporu, ale často celé škole.

Školní mediace: restorativní způsob řešení konfliktů jako cesta ke zlepšování vztahů ve škole – 2. část: Externí školní mediace (prakticky)
Mgr.
Eva
Růtová
ředitelka programu Školní
mediace
ve spolku Restorativní škola, z. s.,
V zářijovém čísle
Řízení školy
jsme se věnovali tématu konfliktů ve škole a možnostem jejich řešení prostřednictvím
mediace
. Seznámili jsme se s tím, co
mediace
je a jak probíhá, a zaměřili se na situace, ve kterých je (a také není) vhodné po ní sáhnout. Podívali jsme se na školu jako na propletený sociální organismus, kde ke konfliktům přirozeně (a zákonitě) dochází.
Ukázali jsme si, že existence konfliktů ve škole o kvalitě vztahové kultury nevypovídá tolik jako způsob, jakým k řešení konfliktů přistupujeme a jak s nimi pracujeme.
Představili jsme si tři základní podoby fungování či využívání
mediace
v české