Odborná kvalifikace asistenta pedagoga

  • Odborná kvalifikace asistenta pedagoga – některé případy
  • Dvě skupiny asistenta pedagoga – činnosti a vzdělání, kterým je získána odborná kvalifikace

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení zkušební doby
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Úvazek asistenta
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Pracovní smlouva

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných