Program proti šikaně KiVa a pocit sounáležitosti se třídou a školou

Vydáno: 8 minut čtení

Cílem programů zaměřených na řešení šikany ve školách je zejména potlačení projevů šikany a viktimizace. Měření míry šikany nebo viktimizace i přes svou důležitost není jediným ukazatelem, který napovídá, nakolik je intervence ve škole úspěšná. Komplexní programy proti šikaně, jako je KiVa, na to myslí a svými aktivitami se věnují širším vztahům ve třídě nebo sounáležitosti s třídním kolektivem.

Nižší míra sounáležitosti se třídou je jedním z faktorů vytvářejících podmínky pro potenciální případy šikany. Studie hovoří o tom, že ve skupinách žáků, kde častěji dochází k šikaně, žáci uvádí snížený „pocit sounáležitosti“ s danou třídou (Goldweber a kol., 2013; Underwood a kol., 2014). Další poukazují na to, že „pocit sounáležitosti“ souvisí s pocity vnímaného bezpečí, se vztahy ve třídě nebo celkovým „institucionálním“ prostředím (Renick a kol., 2021). Dobře fungující vztahy ve třídě, příjemné školní prostředí a celkově příznivá atmosféra související s vnímaným bezpečím může být sama o sobě jedním z faktorů, který působí proti výskytu šikany ve školách.
Program proti šikaně KiVa vychází z předpokladu, že šikana a viktimizace neexistuje odděleně od vztahů ve třídě. Pokud žáci mají pocit, že jsou součástí školy, mohou mít menší ostych ozvat se učiteli, když je někdo šikanuje. To je jeden z důvodů, proč se program KiVa ve své metodické části zaměřuje na působení na vztahy a klima ve třídě. Akti