Méně je někdy více

Vydáno: 15 minut čtení

Jedním z běžných způsobů, jak v organizaci dosáhnout stanoveného cíle, je pověřit skupinu lidí, aby na něm pracovali jako tým. Smyslem je, aby každý přispěl svými dovednostmi a odbornými znalostmi k včasnému a efektivnímu provedení úkolů. Bohužel tomu tak není vždy v každém týmu. Nezřídka se setkáváme s tím, že někteří členové týmu dělají pro dosažení společného výsledku jen minimum, zatímco jiní berou většinu na sebe a pracují za ostatní. Mohli bychom se na lajdáky v týmu spravedlivě zlobit, že se jen vezou na úkor ostatních, kdyby však nebylo vypozorováno, že tito málo přispívající jedinci často odvádějí skvělé výsledky, když pracují samostatně. Problém je tedy poněkud složitější a má své vysvětlení.

Méně je někdy více
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D.
ředitel základní školy Wonderland Academy
Tzv. social loafing (česky sociální
inhibice
, my si dovolujeme dále používat poněkud ostřejší výraz sociální „flákání“, pokud tak pracovník jedná vědomě) je tendence vynakládat menší úsilí při práci ve skupině ve srovnání s úsilím vynaloženým při individuální (samostatné) práci. Opakem sociální
inhibice
je sociální facilitace – koncept, podle něhož lidé často podávají lepší výkon v přítomnosti ostatních, než když jsou sami (to však platí pouze pro jednoduché, známé a dobře zvládnuté úkoly; v případě činností obtížných nebo vyžadujících větší koncentraci naopak dochází ke snížení výkonu).
Ringelmannův efekt
Historie tohoto sociálního jevu sahá až k práci Maxe Ringelmanna z dvacátých let minulého století. Ringelmann byl francouzský zemědělský inženýr, který se zajímal o relativní účinnosti práce koní, volů, lidí a strojů v různých odvětvích v zemědělství.1) Ringelmann se zaměřil na
maximální výkon v závislosti na metodě
, kterou pracovník používal k
tlačení nebo tahání břemene
v horizontální poloze. Subjekty v jeho studii (muži) tahali vodorovně za lano. Lano bylo dlouhé 5 m. Dráha byla zahradní chodník z dobře udupané hlíny lehce pokryté drobnými úlomky břidlice. Ringelmann požádal subjekty, aby udržely maximální tah po dobu 4 až 5 sekund. Tato síla byla měřena pomocí záznamového dynamometru. Pokud vezmeme v úvahu průměrný individuální výko

Související dokumenty

Pracovní situace

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?
Používání učebnic v základní a střední škole
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Poradna

Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny