Jan Břížďala o roli Kraje Vysočina jako zřizovatele nejen středních škol

Vydáno:

V podcastu Mozaika vzdělávání měli posluchači možnost nahlédnout do regionálního školství očima zřizovatele. Na otázky odpovídal radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala. Řeč přišla na to, jak prožíval vstup do funkce radního, jak využívá svou pedagogickou praxi, jaké cíle si stanovil na čtyřleté volební období, co se již podařilo a jaké výzvy jej ještě čekají.

Jan Břížďala o roli Kraje Vysočina jako zřizovatele nejen středních škol
Mgr.
Marek
Adler
Vedl rozhovor, učitel, kouč, lektor.
Jak moc je pro krajského radního důležité mít vlastní zkušenost přímo z oboru, který má ve své gesci? V kolika procentech činností využijete to, že jste sám učitelem?
Myslím si, že je to neocenitelná zkušenost. Když jsem nastoupil do funkce, hned jsem byl zasypaný podněty, co vše je třeba řešit. A postupně

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Komisionální zkouška žáka střední školy
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Reforma financování střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školní psycholog na střední škole

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Zřizovatel
Doplňková činnost
Kvalifikace
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pomůcky
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Vyživovací povinnost
Jmenování ředitele
Přítomnost zřizovatele ve škole
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání