Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele

Vydáno:

„Jak má postupovat zřizovatel, pokud mu ředitel nahlásí, že škola je ve stávce, je zavřená a není zajištěn vůbec provoz školy, a to ani družiny?“

Související dokumenty

Pracovní situace

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Předávací protokol
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Návštěva u lékaře
Stávková pohotovost, stávka a její pracovněprávní dopady
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
Rozvoj pedagogických pracovníků
Stávka
Stávka a přespočetné hodiny
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Hospitace

Poradna

Zřizovatel
Jmenování ředitele
Školní klub
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Pracovní náplň
Zřizovatel
Doplňková činnost
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Platový tarif vedení školy

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání