Zkušební komise absolutoria v konzervatoři

Vydáno:

  • Absolutorium v konzervatoři se koná před zkušební komisí (§ 90 odst. 5 školského zákona).
  • Činnost zkušební komise a organizace absolutoria v konzervatoři

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Pracovní situace

Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Absolutorium - konzervatoř
Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky
Vykonání absolutoria v konzervatoři
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Komisionální zkouška žáka střední školy
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a VOŠ
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Dohled v zájmovém vzdělávání

Poradna

Pomůcky