Zkušební komise absolutoria v konzervatoři

  • Absolutorium v konzervatoři se koná před zkušební komisí (§ 90 odst. 5 školského zákona).
  • Činnost zkušební komise a organizace absolutoria v konzervatoři