Vykonání absolutoria v konzervatoři

Vydáno:

  • Doklad o úspěšném vykonání absolutoria v konzervatoři
  • Neúspěšné vykonání zkoušky v rámci absolutoria v konzervatoři
  • Přezkoumání průběhu a výsledku absolutoria v konzervatoři
  •  Určení dne, kterým žák přestává být žákem konzervatoře