Absolutorium - konzervatoř

Vydáno:

  • Přehled právních předpisů, metodických materiálů a judikatury
  • Absolutorium v konzervatoři v kontextu stupňů vzdělání, které lze získat v konzervatoři
  • Podmínky, za kterých žák může konat absolutorium v konzervatoři
  • Příprava na absolutorium (závěrečná komisionální zkouška) a absolutorium v konzervatoři jako celek (§ 90 odst. 2 školského zákona)