Absolutorium - konzervatoř

  • Přehled právních předpisů, metodických materiálů a judikatury
  • Absolutorium v konzervatoři v kontextu stupňů vzdělání, které lze získat v konzervatoři
  • Podmínky, za kterých žák může konat absolutorium v konzervatoři
  • Příprava na absolutorium (závěrečná komisionální zkouška) a absolutorium v konzervatoři jako celek (§ 90 odst. 2 školského zákona)

Související dokumenty

Pracovní situace

Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Vykonání absolutoria v konzervatoři
Komisionální zkouška žáka střední školy
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad

Poradna

Pomůcky
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání