Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo

Tematická zpráva ČŠI: Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Výchova ke zdraví a zajišťování bezpečné výuky je nedílnou součástí kurikulární reformy ve všech stupních vzdělávání. Hodnocení a kontrola těchto činností Českou školní inspekcí patří k hlavním úkolům inspekčního zjišťování.

ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: VÚP

Toto sdělení má informovat školy o některých možnostech a postupech při integraci žáků se zdravotním postižením v základní škole.

Den učitelů němčiny 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: SGUN

V sobotu 6. dubna 2013 zve Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) a Goethe-Institut učitele němčiny z celé ČR na jednodenní vzdělávací akci do pražského Goethe-Institutu. Motto letošního Dne učitelů němčiny „einFach Deutsch“ koresponduje s cíl...

Vyhlášení dotačního programu MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. dubna 2013 dotační program pro podporu soutěží a přehlídek, které budou organizovány ve školním roce 2013/2014.

Tematická zpráva ČŠI: Finanční kontrola ve školách a školských zařízeních MŠMT za rok 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Samostatným úkolem podle plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní roky 2011/2012 a 2012/2013 byla veřejnosprávní kontrola využívání prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných MŠMT. Kontrolovaným o...

Výsledky jednání Senátu o peticích Za zachování základních škol praktických a Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Senát

Senát Parlamentu ČR na svém zasedání 21. března 2013 projednal hned dvě petice, směřující proti zhoubné vládní politice v oblasti školství a vzdělávání.

Doplňující informace k realizaci 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Na základě konkrétních poznatků z pilotáže testových úloh před generální zkouškou (pilotáž byla provedena ve dnech 25.–27. 3. 2013) i s ohledem na opakované dotazy z mnoha škol upřesňujeme konkrétní informace k provedení testování.

Metodická podpora k upravenému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: NÚV

Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který je spuštěn na Metodickém portálu RVP.cz a jeho součástí je i diskusní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační...

2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CPPC

2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR s podtitulem „Dávat naději – dávat budoucnost“ (Giving Hope – Giving Future) se bude konat v Brně 22.–24. 5. 2013.

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Uzávěrka přihlášek je 11. dubna 2013.

Soutěž Evropské dny

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Dům zahraničních služeb

Soutěž pod záštitou ministra školství je určena pro všechny MŠ, ZŠ a SŠ. Úkolem soutěže je sestavení návrhu programu „Evropského dne – Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“, který umožní žákům seznámit se s Evropou kreativním způsobem. Progra...

Pozvánka na seminář – vkládání žádostí do dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013–2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dne 1. dubna 2013 bude vyhlášen dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 - č.j. MSMT - 8 096/2013-51, který umožňuje organizátorům soutěží požádat o státní finanční příspěvek na zabezpečení soutěže...

Právě začíná soutěž samostatných odborných prací

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašuje soutěž samostatných odborných prací. Tyto práce připravují žáci třetích ročníků v některých učebních oborech a v červnu je pak obhajují u závěrečných zkoušek.

Heslem letošních maturit je otevřenost

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Bezprostředně po skončení velikonočních svátků, v úterý 2. dubna, začíná podle maturitního kalendáře třetí ročník reformované podoby maturitní zkoušky obdobím vyhrazeným pro profilovou část maturit. Celkem se letos pokusí u zkoušky z dospělosti us...

MŠMT ukončilo pilotní ověřování lesních tříd

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo a vyhodnotilo pokusné ověřování provozu lesních tříd integrovaných v rámci MŠ Semínko.

Spuštěna kampaň „Mladí proti nenávisti online“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidsk...

Nabídka práce