Studium k rozšíření odborné kvalifikace – písemná a ústní komunikace

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud máte chuť učit své žáky dovednostem, které jim usnadní profesní kariéru, a pokud máte chuť učit je to moderně a prakticky, přihlaste se ke studiu, které rozšíří nejen Vaši odbornou kvalifikaci, ale také Vaše pedagogicko-didaktické obzory.

Od všech absolventů středních škol se automaticky očekává, že umí napsat e-mail, žádost, obchodní dopis, že umí naformátovat dokument a také že umí mluvit tak, aby posluchači pochopili, proč se mluví a o čem.

Studium

  • Zahájení – září 2018
  • Ukončení – červenec 2019
  • Rozsah – dva semestry + týdenní letní soustředění
  • Místo – Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, Praha – Karlín
  • Konzultační dny – pátky
  • Cena – 12 000 Kč za semestr

Co studiem získáte

Certifikát o rozšíření odborné kvalifikace. Především ale získáte odborné a didaktické vědomosti a dovednosti, které potřebujete k výuce psaní na počítači, obchodní korespondence, ústní komunikace a společenské etikety pro úředníky. Zdokonalíte se v elektronické komunikaci, v práci s počítačem, typografii, pravopise a stylistice a naučíte se využívat znalosti psychologických aspektů písemné i ústní komunikace.  Zkrátka, zamilujete se! Písemná a ústní komunikace totiž není jenom obyčejný vyučovací předmět  .

Lektorky a lektoři

Jana Olchavová
Autorka učebních textů a pomůcek pro výuku administrativních předmětů, učila na obchodní akademii a gymnáziu žáky obchodní korespondenci, písemnou a ústní komunikaci, společenskou etiketu a psychologii a češtinu. Lektorka pravopisu a stylistiky v úředních dokumentech v národních a nadnárodních korporacích a úřadech.

Pavlína Palová
Zkušená lektorka a učitelka administrativních a ekonomických předmětů na obchodní akademii, autorka pracovních a učebních textů pro obchodní korespondenci, fiktivní firmy a reálné žákovské firmy.

Petr Hais
Učitel informatiky a administrativních předmětů na obchodní akademii, mnohonásobný mistr republiky a světa v psaní na klávesnici a zpracování textu.

Jiří Černý
Vystudoval právo na Karlově univerzitě, učí právo na obchodní akademii.

Jak se můžete přihlásit

Podrobnosti a přihlašovací formulář najdete na: www.kollarovka.cz nebo na www.olchavova.cz.

Studium respektuje vyhlášku §317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. V souladu s touto vyhláškou realizuje studium v rámci celoživotního vzdělávání Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ve spolupráci s Karlínskou obchodní akademií a vyšší odbornou školou ekonomickou, Praha.

Zdroj: Pozvánka - Karlínská obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická