Profesor Milan Hejný v Aule slávy

Vydáno: 3 minuty čtení

Matematik a didaktik profesor Milan Hejný byl uveden do Auly slávy. Ocenění za celoživotní přínos vzdělávání je součástí výročních cen Eduína, které byly už popáté slavnostně vyhlášeny 27. 3. 2018. Hejného didaktická metoda stojí na budování vnitřní motivace žáků, vyšší studijní autonomii a na principu předávat žákům kromě znalostí a dovedností také společenské hodnoty jako je spolupráce. Ujala se již na více než 750 školách.

EDUin se rozhodl udělit cenu profesoru Hejnému nejen za jeho inovativní didaktické pojetí výuky matematiky, ale především pro lidský rozměr, který do výuky vnáší a staví promyšleně na vnitřní motivaci žáků k učení. Cenné je, že se vše odehrává na podkladě matematiky, podle mezinárodního srovnání PISA předmětu, jenž je mezi českými žáky vysoce neoblíbený. Oceňujeme, že se díky jeho metodě žáci učí přemýšlet a sami si přicházejí na elementární principy.

Hlavním pravidlem Hejného metody je, že na většinu řešení si děti mají přijít samy. Učitel je spíše rádce, který je vede, ale nedává jim hotové poznatky, aby se je učily zpaměti. Metoda dává žákům prostor pro různé postupy a řešení a učitelům pomáhá uzpůsobit žákům práci podle jejich schopností. Na prvním místě u Hejného metody je vztah žáka k předmětu, míra kooperace mezi žáky nebo třeba schopnost naslouchat a prezentovat.

Cenu předáváme v okamžiku, kdy se na půdě Matematického ústavu AV strhla polemika, kde je metodě vytýkáno například, že “nemůže připravit děti na standardní, např. mezinárodní matematické olympiády.”

EDUin vyjadřuje podporu Hejného metodě i v situaci, kdy školský výbor sněmovny vedený Václavem Klausem mladším odhlasoval usnesení, že by se měla metoda přezkoumat a považuje ji za neověřenou.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, řekl: "Je lidskou přirozeností lpět na vyzkoušeném a osvědčeném. Říká se tomu konzervativní přístup. V útocích na pana profesora Hejného jde ale o něco jiného. Počet škol realizujících jeho metodu překročil číslo 750 a určité tradicionalistické kruhy začínají být nervózní. Jejich kampaň je připravena a bude se nejspíše stupňovat.“

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Metoda v sobě odráží lidskost jejího autora. Snaží se děti učit spolupracovat, hledat vlastní řešení a zažít radost z vlastního úspěchu v oblasti poznání, stejně jako z úspěchu druhých. To jsou kvality, které přesně odpovídají požadavkům současné společnosti i ekonomiky, na čemž panuje mezinárodní shoda. Politováníhodné útoky ze strany těch, kdo to nepochopili, ukazují na úroveň diskuse o vzdělávání a vzdělávací politice v ČR.“

Zdroj: Tisková zpráva 180329 společnosti EDUin