Ministr Plaga jednal o školství s organizacemi ve vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes jednal se zástupci ČOSIV, Amnesty International ČR, Nadace OSF a EDUin ohledně současné situace ve školství. Tématy byly změny v rámcových vzdělávacích programech a revize společného vzdělávání.

„Co se týče společného vzdělávání, MŠMT připravuje na základě podnětů z terénu revizi vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Navrhované změny se týkají například snížení administrativní zátěže spojené s poskytováním podpůrných opatření či racionalizace systému podpor,“ uvedl při schůzce ministr školství Robert Plaga.

Ministr také upřesnil zástupcům České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, Amnesty International ČR, Nadace Open Society Fund a obecně prospěšné společnosti EDUin, v jaké fázi se nacházejí revize rámcových vzdělávacích programů, na kterých pracuje Národní ústav pro vzdělávání od roku 2016. V současnosti vznikají k jednotlivým vzdělávacím oblastem, oborům a stupňům vzdělávání analytické podkladové studie.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-plaga-jednal-se-zastupci-nadaci-a-spolecnosti