Další ročník literární a výtvarné soutěže Romano suno otevřeme na Mezinárodní den Romů

Vydáno: 2 minuty čtení

Nová škola, o.p.s. vyhlašuje 21. ročník literární soutěže, která dává mladým romským autorům možnost popsat svět kolem sebe vlastníma očima a ocenit jejich znalost romštiny – jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak přibližuje svět romských dětí a zvyšuje povědomí o možnostech romštiny jako plnohodnotného jazyka.

Od roku 1996 docházejí do Nové školy každoročně stovky textů a obrázků. V posledních letech přibyla také autorská videa v romštině. Sborníky s texty i videa jsou ke shlédnutí na stránkách soutěže.

Témata letošního ročníku se soutěžící dozvědí 8. dubna – na Mezinárodní den Romů, kdy bude soutěž vyhlášena. Děti budou např. dělat v romštině reportáže z místa svého bydliště na téma „jak se u nás žije“ anebo popsat svůj zážitek ze setkání se zemřelým předkem. Samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (29. června 2018). Slavnostní vyhlášení nejlepších příspěvků proběhne v první polovině prosince. Nejlepší texty i s jejich českým překladem se také objeví ve sborníku Romano suno 2018.

O vítězných příspěvcích rozhodnou tři poroty. V literární zasedne např. např. prozaička Iveta Kokyová čibásnířka Renata Berkyová,ve výtvarné Ladislava Gažiová a Antonín Střížek a v porotě pro mluvené slovoaktivista a performer David Tišer či novinář František Bikár.

„Od samého začátku soutěže jejím organizátorům záleželo také na tom, aby se do soutěže mohly zapojit všechny děti. Tak vlastně vznikla výtvarná část soutěže. Děti v ní soutěžily se svými obrázky, které namalovaly na motivy příběhů svých romských spolužáků anebo se výtvarnou formou samy vyjádřily k tématům daného ročníku. Kromě jiného je to také způsob, jak dostat tvorbu dětí a povědomí o romštině jako plnohodnotném jazyku do českých škol.“ vysvětluje koordinátorka soutěže Marie Bořkovcová.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte prosím kontaktovat koordinátorku soutěže Marii Bořkovcovou - tel.: 774 498 194; email: marie.borkovcova@novaskolaops.cz.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Zdroj: Tisková zpráva Nová škola, o. p. s.