sCOOL web 2018 chce pomoci školám s GDPR (Otevřený článek)

Vydáno: 5 minut čtení

Soutěž školních webů sCOOL web 2018 se letos rozhodla pomoci školám v aktuálním problému se zaváděním standardu ochrany osobních údajů. Vedle dosavadního důrazu na bezpečný a informačně bohatý web poradí, co si ohlídat ve vztahu ke GDPR. Každá škola tak bezplatnou účastí v soutěži získá konkrétní hodnoticí zprávu se soupisem silných a slabých stránek školní webové prezentace.

sCOOL web, organizovaný obecně prospěšnou společností EDUin, prochází ve svém čtvrtém ročníku velkými změnami, některé jistoty ale zůstávají. Účast v soutěži je stále pro všechny školy zdarma, stejně jako účast na konferenci pořádané v sále pražského magistrátu 6. června 2018, kde kromě odborných přednášek budou vyhlášeni i vítězové soutěže.
Školami oceňovaným přínosem je od minulého ročníku zpětná vazba každé zapojené škole , tedy jakýsi report z analýzy webu, který se odvíjí od jednotlivých kritérií soutěže a je doplněn slovními komentáři hodnotitelů. Každá zapojená škola bez ohledu na kvalitu svého webu získá hodnoticí zprávu na míru s konkrétními doporučeními.

Změna webu soutěže

Řízení školy online<Odborníci na webové uživatelské rozhraní a prožitek z něj (anglická zkratka UX - user experience), které jsme za tímto účelem oslovili, provedli uživatelské testování a dospěli k názoru, že kritéria dobrého webu, v nadsázce označovaná jako "pravidla slušného chování školního webu", jsou uživateli vnímána především jako kritéria soutěže a mnohem méně jako samostatně stojící nástroj, který každé škole umožňuje i bez účasti v soutěži evaluovat vlastní školní web a začít pracovat na jeho zlepšování. Web soutěže www.scoolweb.cz tedy doznal zásadnějších změn, které mají tento posun ve vnímání více zdůraznit./div>

Ochrana osobních údajů v hledáčku ročníku 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v angličtině General Data Protection Regulation, známé pod zkratkou GDPR, nabývá účinnosti 25. května 2018. Jedná se o právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Právě změny v oblasti ochrany osobních údajů, které se týkají problematiky školních webů, jsou hlavním zaměřením 4. ročníku soutěže sCOOL web 2018.
Bezpečnost a ochrana osobních údajů byla součástí kritérií soutěže od začátku, nicméně pro rok 2018 jsme se spojili s právníky a IT specialisty zaměřujícími se na problematiku GDPR a do kritérií dobrého webu promítli další důležitá doporučení v oblasti ochrany osobních údajů, která se školních webů týkají . Zároveň jsme ve spolupráci s marketingovými specialisty společnosti Než zazvoní provedli revizi všech kritérií s přihlédnutím ke změnám, které v oblasti vývoje nových médií, technologií, marketingu a legislativy za poslední roky nastaly. A těch nebylo zrovna málo.

Změny v kritériích soutěže sCOOL web pro rok 2018

Revidovaná kritéria, platná pro soutěž 2018, jsou v plné verzi, tedy s popisy tří možných stavů, k dispozici na webu soutěže, zde uvádíme přehled hlavních změn:

 • kromě oficiálního názvu školy je hodnocena i přítomnost školního loga na titulní stránce;
 • přítomnost hlavních kontaktů na školu je nyní vyžadována v patičce na každé stránce ;
 • GPS souřadnice hlavní budovy školy již nejsou vyžadovány;
 • mapa okolí školy vložená na školní webové stránky má být interaktivní, nejen statický (např. naskenovaný) obrázek;
 • informace o historii školy již nejsou samostatně hodnoceným kritériem, nově jsou pouze jednou ze součástí jiného kritéria;
 • nově je hodnoceno, zda je na první pohled zřejmé, o jaký typ a zaměření školy se jedná;
 • údaj o aktuálním počtu žáků školy byl nahrazen obecnějším požadavkem na uvedení velikosti školy;
 • informace pro uchazeče by nyní měly být pro návštěvníka dostupné z jednoho místa, nejen rozprostřeny různě po webu; jedná se např. o termíny dnů otevřených dveří, termíny a kritéria zápisů / přijímacích zkoušek, postup podání přihlášky či samotná přihláška;
 • nově se nevyžaduje zveřejnění kompletního školního vzdělávacího programu, ale pouze informací o školním vzdělávacím programu ve formě srozumitelné pro laickou veřejnost se všemi informacemi důležitými pro rodiče;
 • již není striktně vyžadována přítomnost drobečkové navigace, která návštěvníkovi ukazuje, kde se v hierarchii webu právě nachází (např.: Základní škola > Kontakty > Vedení školy);
 • kritérium k požadavku na popisky u všech použitých fotografií a videí bylo odstraněno, některé fotografie umístěné jako ilustrační mohou být zveřejněny i bez nich (například tzv. slider na titulní stránce);
 • Řízení školy onlinepři výběru fotografií je zdůrazněno, aby jejich záměrem bylo vzbuzovat emoce, tedy aby nezobrazovaly pouze prázdné prostory školy bez lidí;
 • přibyla samostatná kritéria zaměřená na nakládání s osobními údaji a na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Nápověda: Pro méně znalé autory webových stránek jsme doplnili poznámky a komentáře u mnoha kritérií, aby se v nich lépe zorientovali i laici.
V důsledku uskutečněné změny a aktualizace hodnoticích kritérií je soutěž vhodná i pro školy, které se jí účastnily v minulých letech. Vzhledem k získání hodnoticí zprávy se účast vyplatí každé škole bez ohledu na to, zda má web zbrusu nový, nebo postarší. Neváhejte a zapojte se, už se na vás těšíme!

Termín přihlášení je do 15. dubna 2018 na www.scoolweb.cz

Zdroj: Pro časopis Řízení školy - duben 2018 Mgr. Miroslav Hřebecký a PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.