Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci - pedagogickém pracovníkovi mateřské školy?

Vydáno:

Jádrem vztahů zaměstnavatele a zaměstnance je práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Článek je zaměřen na praktické příklady výkonu práce, kterou může, nebo nemůže zaměstnavatel po pedagogickém pracovníkovi mateřské školy vyžadovat.

Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci – pedagogickém pracovníkovi mateřské školy?
PhDr.Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě
Na naší škole je základní škola (malotřídní) a mateřská škola. Jsem zaměstnaná jako učitelka mateřské školy a ředitel školy mě někdy posílá suplovat do základní školy do hodin výtvarné nebo hudební výchovy. V jedné třídě základní školy je problémový žák, špatně se mi tam učí a začínám si klást otázku, zda v této třídě vůbec musím učit. Musím vyhovět řediteli a učit v této třídě? Domnívám se, že nikoli, protože nejsem odborně kvalifikovaná pro výuku na prvním stupni základní školy.
Na otázku lze jednoznačně odpovědět pouze tehdy, když bude jasné, jaký druh práce je sjednán v pracovní smlouvě. Důvod spočívá v tom, že zaměstnanec je povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě. Proto je důležité, aby si zaměstnankyně znovu přečetla pracovní smlouvu a s určitostí zjistila, jaký druh práce je v pracovní smlouvě sjednán.
Jestliže je v pracovní smlouvě sjednán druh práce „učitel mateřské školy“, pak má zaměstnanec konat pouze práci učitele mateřské školy a nemá konat práci učitele základní školy (resp. učitele prvního stupně základní školy). Je zřejmé, že na základě takto sjednané pracovní smlouvy zaměstnankyně nemusí (a ani nemá) učit v základní škole.
Nelze však vyloučit, že v pracovní smlouvě je sjednán tzv. kumulovaný druh práce, např. „učitel mateřské školy a učitel základní školy“. V případě, kdy by byl druh práce sjednán tímto způsobem, zaměstnanec se zavázal k tomu, že b

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost