Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Vydáno:

Rádi bychom představili projekt „Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol“, který je zaměřen na učitele mateřských a I. stupně základních škol ve Středočeském kraji. Smyslem projektu bylo vytvoření akreditovaného kurzu v rámci DVPP „Kompetence pracovníků škol při podezření na syndrom CAN“, kterým nyní učitelé procházejí. Hlavním cílem je podpora profesní jistoty učitelů při práci s dítětem a třídním kolektivem při podezření na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN).

Syndrom CAN a
kompetence
pracovníků škol
 
Radka
Dydňanská
 
projektová manažerka v organizaci IREAS, o. p. s.
Kurz je rozdělen do třech modulů. Nejdříve si účastníci upevní teoretické poznatky o problematice syndromu CAN, a to např. jaké jsou formy a projevy syndromu, sociálněprávní aspekty ohlašovací povinnosti, kompetence pedagogických pracovníků při řešení podezření na některou z forem syndromu CAN apod. Tato a další témata budou studovat prostřednictvím vytvořeného
e-learningového modulu
za podpory tutora.
Druhý modul je již prezenční.
Sestává se ze dvou dnů, kdy v průběhu prvního dne se rozebírá téma syndromu CAN z pohledu sociálně-právní ochrany dítěte. Cenná je zejména možnost konzultace postupů školy vůči rodině dítěte, ale i vůči orgánům sociálně-právní ochrany dítěte a policii. Lektorem prvního dne je odborník na SPOD. Druhý den pak přinese zkušenosti získané hraním modelových situací. Zde si pod vedením psychologa učitelé vyzkoušejí např. rozhovor s dítětem a následně budou moci analyzovat své pocity prožívané ať již v roli učitele či žáka.
Třetí modul kurzu nabídne dvě supervizní setkání. Učitelé často nevědí, proč o supervizi zažádat. Obávají se kritiky a negativního hodnocení ze strany supervizora, ale i svých kolegů. Díky našemu kurzu si budou moci vyzkoušet, jak by supervize měla skutečně probíhat a co od ní lze očekávat. Uvědomí si, že se jedná o službu, která naopak podpoří jejich vlastní sílu při náročné pedagogické činnosti. Od absolvování kurzu učiteli si slibujeme posílení jejich kompetencí při řešení závažného tématu, jakým syndrom CAN je.
V současné době probíhá II. běh kurzu. Účastníci předešlého běhu ocenili převážně možnost konzultovat postupy s odborníkem na sociálně-právní ochranu dítěte a nácvik komunikace s dítětem prostřednictvím modelových situací pod vedením psychologa.
V případě zájmu je možné přihlásit se na následující termíny:
 
IV. běh: 17. března - 17. května I. modul, 29.-30. května II. modul, III. modul podzim 2014
 
V. běh: 7. dubna - 7. června I. modul, 12.-13. června II. modul, III. modul podzim 2014
Hlásit se mohou i metodici prevence a výchovní poradci, kteří jsou zároveň učiteli/řediteli MŠ nebo základních škol ve Středočeském kraji. Účast na kurzu je zdarma.
Realizátorem projektu je IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Partnerem je Univerzita Jana Amose Komenského Praha.
Více informací:
Mgr. Radka Dydňanská,
dydnanska@ireas.cz.

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
VP a další poradenští pracovníci
Vzdělávání koordinátorů EV
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování