Sedm otázek pro vítěze Global Teacher Prize Czech Republic

Vydáno: 4 minuty čtení

Roman Göttlicher působí na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole ve Frýdku-Místku, kde učí dějepis a občanskou výchovu. Dále je výchovným poradcem a ve svém regionu zastává pozici koordinátora projektu Dějepis+. A od června letošního roku je i držitelem titulu nejinspirativnější učitel Česka.

Sedm otázek pro vítěze Global Teacher Prize Czech Republic
Mgr.
Michaela
Váchová
Editorka Učitelského měsí

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Manuál krizové komunikace
Školní družina a kritéria ČŠI
Oblasti plánování zaměstnanců
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
MPSV: Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy. Jde to i bezkontaktně
Řízení změny

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru