Posviťte si na své kolegy

Vydáno: 16 minut čtení

Rozhlédněte se kolem sebe a uvědomte si všechny věci v okruhu 360 stupňů, které mají bílou barvu. Sestavte si v duchu jejich seznam. Nyní opravdu PŘERUŠTE ČTENÍ a udělejte toto jednoduché cvičení. Nečtěte, rozhlížejte se! Máte hotovo? Teď zavřete oči nebo je nezvedejte od textu a dejte dohromady, kolik zelených věcí si vybavíte. Žádnou? Jednu? Dvě? Tak nyní oči otevřete a znovu se pozorně podívejte na všechny strany! Kolik zelených věcí jste opomněli? Tato zkušenost by nás měla poučit, že máme přirozenou tendenci všímat si jen toho, co hledáme, a příliš se soustředit jen na to, co chceme vidět/najít. Na co zaměříme pozornost, to se nám zjevuje.

Posviťte si na své kolegy
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D., MBA
ředitel základní školy Wonderland Academy
A nyní si představte, jaká by to byla změna, kdybychom začali sledovat lidi kolem sebe a snažili se přistihovat je jen při dobrých věcech, uvědomovat si jejich úspěchy, snahu a přispění, místo abychom věnovali primární pozornost jejich chybám a nezdarům nebo tomu, v čem by se potřebovali zlepšit. To určitě neznamená, že bychom jim neměli dávat i kritickou zpětnou vazbu. Výzkumy nicméně opakovaně potvrdily, že
optimální poměr mezi oceněním a kritikou
je pro uchování pevných a zdravých vztahů, jak osobních, tak i na pracovišti,
pět ku jedné
. Pět pozitivních pocitů nebo interakcí vůči jedné negativní. Pět pozitivních postřehů.
Magický poměr
V 70. letech minulého století provedl americký psycholog a vztahový terapeut John Gottman1) experiment s manželskými páry. Požádal každou dvojici, aby 15 minut diskutovala o problému, který řeší, a skupina výzkumníků při tom sledovala jejich interakce. Gottman zjistil, že
šťastné a zdravé manželství
mělo poměr pozitivních k negativním interakcím 5:1. Devět let poté kontaktoval jeho tým tyto páry znovu a dokázal předpovědět, zda manželství skončilo rozvodem s přesností 94 %. (Pro ty, kteří skončili rozvedení, byl poměr 0,77 ku 1 – neboli něco jako tři pozitivní komentáře na každé čtyři negativní.)
Novější výzkum provedla dvojice badatelů Marcial Losada a Emily Heaphy2), tentokrát v