O dětské závisti a komerčním imperativu

Vydáno: 7 minut čtení

Stává se, že rodiče přivedou k vyšetření dítě, které doma bere peníze (jsou to někdy i vysoké částky). Sami soudí, že se dítě chce vyrovnat těm bohatým ve třídě – že je dnes taková doba, že někteří rodiče nevědí, co by na své děti navlékli, a druhé děti jsou pak z toho nešťastné.

O dětské závisti a komerčním imperativu
Zdeněk
Matějíček
Jenomže v takovýchto případech se pravá příčina objeví zpravidla docela jinde. Nebývá to pocit méněcennosti z chudoby, leč nedostatek citový. Dítě si za peníze (samozřejmě marně) „kupuje“ náhradní uspokojení svých citových potřeb, které z nějakého důvodu uspokojeny nejsou. Není to tedy žádná krádež z bídy. Ba ani té závisti samotné v tom mnoho nenacházíme. Spíše je to snaha vytáhnout se tam, kde je to o