Třídní důtka - odpověď na dotaz

Plné znění otázky

Může se rodič odvolat proti udělení třídní důtky žákovi?

Odpověď