Novela zákoníku práce a elektronické doručování

Vydáno: 5 minut čtení

Mezi normy, které dlouho nezohledňovaly změny v oblasti elektronické komunikace, patří i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Současná pravidla doručování obsažená v § 334 až 337 podstatně omezují možnost elektronicky jednat v nejdůležitějších oblastech individuálního pracovního práva, protože právní předpisy kladou velmi přísné požadavky nejen na jednání samotného zaměstnavatele, ale i na součinnost ze strany zaměstnance. Sjednat pracovní smlouvu nebo rozvázat pracovní poměr elektronickými prostředky zcela v souladu se zákonnými pravidly je v řadě případů nereálné.

Novela zákoníku práce a elektronické doručování
Mgr.
Vít
Cvrček
metodik společnosti Gordic s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, působí
Dlouhodobá preference osobního doruč

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Poradna

Šablony

Zákony

29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník