Otevřeli jsme pro vás články z časopisů

Vydáno: 8 minut čtení

Přečtěte si vybrané články naší redakce.

Časopis Řízení školy

Hybatelé – Jan VodaŘízení školy - listopad 2022

Většina pracovníků jsou přispěvatelé k plnění společného úkolu organizace a jde jim to docela dobře. Mezi nimi se však obvykle najde jeden nebo několik lidí, kteří vykonají větší díl práce, více se zaslouží o společný úspěch, vynikají mimořádně angažovaným přístupem, a tím zásadně posouvají věci kupředu.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Řízení školy - listopad 2022

Rodič ve škole – Jarmila Kubáňková

Jedním z evergreenů, který se na Lince pro rodinu a školu 116 000 objevuje, jsou stížnosti a stesky rodičů na všemožná jednání na půdě školy. V tomto článku bych se s vámi proto ráda podělila o postřehy, proč tomu tak je, a nápady, které mohou rodičům návštěvu školy zpříjemnit a naladit je ke spolupráci se školou.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Řízení školy - listopad 2022

Revize ICT: Lektor pro vaši sborovnu – Daniela Kramulová

Devět měsíců dělí základní školy od povinného zahájení výuky podle revidovaného RVP ZV v digitální oblasti na prvním stupni, druhý stupeň musí začít o rok později. Jak se co nejrychleji „dostat do obrazu“, pokud s přípravami začínáte? Například díky nové službě školám – lektorům pro celou sborovnu –, kterou NPI ČR od září nabízí.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Řízení školy - listopad 2022

Speciál pro školní jídelny

Konec mýtům! Naučte se jíst zdravě i bez nesmyslných diet – rozhovor s Karolínou Four

Foodbloggerka Karolína Four prezentuje kulinářský svět líbivě, ale i s osvětou. Jako vystudovaná inženýrka výživy a kvality potravin zná své recepty i po nutriční stránce a svým čtenářům ráda říká věci bez obalu a se zaměřením na skutečně důležité informace. Její „Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete“, jež mimo jiné vyvrací řadu mýtů a omylů ve výživě, se stala okamžitým bestsellerem.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Speciál pro školní jídelny - listopad 2022

Vybraná zjištění ke kvalitě školního stravování – Ondřej Andrys

Zajištění výživy dětí, žáků a studentů je samozřejmě nedílnou součástí vzdělávacího procesu a spolu s ovlivňováním výživy dětí a mládeže je i důležitou společenskou činností. Školní stravování se tak stává významnou součástí školských služeb poskytovaných v rámci vzdělávacího systému. Vytváření zdravých stravovacích návyků s důrazem na vyvážený a plnohodnotný jídelníček v zařízeních školního stravování spolu s naplňováním nutriční politiky státu přispívá k výchově ke zdravému životnímu stylu a jeho osvojování v návaznosti na školní vzdělávací programy. Současně je třeba připomenout, že rozsáhlá a propracovaná infrastruktura školního stravování tak, jak ji známe z českého prostředí, je v mnoha ohledech mezinárodním unikátem, o který je třeba pečovat a efektivně jej využívat.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Speciál pro školní jídelny - listopad 2022

Speciál pro ZUŠ

Partnerství ve vzdělávání a vzdělávání v partnerství – Jiří Taufer

V souvislosti s neblahými událostmi na Ukrajině, o kterých jsem se domníval, že se jich naše civilizovaná společnost nemůže nikdy dožít, mě zaujala myšlenka, o niž jsem „zakopl“ v jedné internetové diskuzi, která prý patřila Marii Montessori. Výrok zněl zhruba takto: „Každá civilizovaná lidská bytost touží žít v míru. Jenomže my učitelé neděláme nic pro to, abychom v nastupujících generacích mír podporovali, učili ho, děti k němu vedli a vychovávali.“

Článek si můžete přečíst v e-časopise Speciál pro ZUŠ - říjen 2022

Speciál pro SŠ

Kaligrafka Michala Matysová: Krasopis je zase v módě – rozhovor

Kdy jste naposledy napsali něco delšího vlastní rukou, a ne na počítači? A kdy naposledy to byl souvislejší text, u kterého jste vedle obsahu hleděli i na vizuální prezentaci? Kaligrafka Michala Matysová se věnuje v třetím tisíciletí stále vzácnějšímu oboru. Nejenže je schopna věrně zachytit určitý text, ale zároveň se orientuje napříč historickými obdobími, a reprodukuje tak i dobové nápisy. Jak sama říká, právě v době počítačů si lidé ke krasopisectví nebo přímo kaligrafii nacházejí cestu jen těžko. I přesto se ale právě k vědě o krásném písmu dospělí v dnešní době dostávají třeba pomocí speciálních kurzů.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Speciál pro střední školy - listopad 2022

Žáci střední školy a jejich jazyková příprava ve skupině pro jazykovou přípravu – Monika Puškinová

Cílem článku je popsat podstatné momenty novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, zakotvující jazykovou přípravu ve skupině pro jazykovou přípravu. Článek je zaměřen zejména na informace, které povinně poskytuje střední škola, jíž je žák žákem (dále jen „kmenová škola“).

Článek si můžete přečíst v e-časopise Speciál pro střední školy - listopad 2022

Školní poradenství v praxi

Děti a kult krásy – Váchová Lucie, Kopecký Kamil, Kvintová Jana

Výzkum Děti a kult krásy v online světě byl realizován ve spolupráci Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti O2 Czech Republic v rámci smluvního výzkumu (kontrakt PDF/2022/0029).

Článek si můžete přečíst v e-časopise Školní poradenství v praxi - listopad 2022

Podpůrná opatření včera a dnes – Baslerová Pavlína, Michalík Jan

Pojem podpůrná opatřeni (dále i PO) se v českých zákonech objevil poprvé v roce 2015 (novela č. 82/2015 Sb. školského zákona č. j. 561/2004 Sb.).

Článek si můžete přečíst v e-časopise Školní poradenství v praxi - listopad 2022

Speciál pro školní družiny

Jak využít krizi jako příležitost – Irena Trojanová, Zuzana Svobodová

Krize ve školní družině... Určitě ji nechceme, ale přesto se tu může objevit - stejně jako kdekoliv jinde. Krize totiž byly, jsou a určitě i budou. Rozhodně to není věc příjemná, na druhou stranu je zvládnutelná. A dokonce ji lze brát jako příležitost. Nevěříte? Pojďme se na to v dnešním článku podívat.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Speciál pro školní družiny - listopad 2022

Učitelský měsíčník

Citlivost by měla být průřezovým tématem neustále oživovaným – rozhovor s Martinem Fülepem

Ve chvíli, kdy byly texty do listopadového vydání už dávno odeslány a nachystány k tisku, se podařilo narychlo zrealizovat rozhovor s psychologem a terapeutem Martinem Fülepem. Naše povídání reaguje na tragickou událost, která se stala na Slovensku a při níž byli zavražděni dva příslušníci sexuální menšiny.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Učitelský měsíčník - listopad 2022

Jak učit žáky pečovat o svůj wellbeing? – Veronika Bačová

Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naznačují, že v novém kurikulu by měl být kladen důraz na wellbeing. Vzdělávání ve škole by žákům mělo pomoci naučit se o svůj wellbeing a zdraví celoživotně pečovat. Že to není samozřejmost, naplno ukázala pandemie koronaviru, v jejímž důsledku se zhoršilo duševní zdraví dětí a řada z nich se dlouhodobě potýká s následky nezdravých způsobů zvládání stresu, ať již ve formě závislostního hraní, nebo sledování sociálních sítí, užívání nikotinových sáčků či sebepoškozování.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Učitelský měsíčník - listopad 2022

Cesta ke čtenářské gramotnosti – Marie Hučínová

Snad každá doba přináší řadu otázek, zda se školství a vzdělávání ubírají správným směrem, a v souvislosti s tím probíhají snahy o zavádění modernějších metod a prvků do výuky a osvojování si nových přístupů. Podkladem pro zjišťování dosažených výsledků a efektivity učení nám pak jsou data z nejrůznějších testování – ověřování výsledků. A tady už často narážíme na fakt, že děti se kromě ověřovaného učiva potýkají také s obtížemi při čtení samotných úloh.

Článek si můžete přečíst v e-časopise Učitelský měsíčník - listopad 2022

Zdroj: Redakce Řízení školy