Revize ICT: Lektor pro vaši sborovnu

Vydáno: 6 minut čtení

Devět měsíců dělí základní školy od povinného zahájení výuky podle revidovaného RVP ZV v digitální oblasti na prvním stupni, druhý stupeň musí začít o rok později. Jak se co nejrychleji „dostat do obrazu“, pokud s přípravami začínáte? Například díky nové službě školám – lektorům pro celou sborovnu –, kterou NPI ČR od září nabízí.

Revize ICT: Lektor pro vaši sborovnu
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR
Oblastí, která se při přípravách na změny ve výuce týká opravdu všech učitelů, jsou jednoznačně digitální
kompetence
. S tím samozřejmě velmi úzce souvisí otázky, jak rozvoj digitálních kompetencí ve svém předmětu uchopit, jak na to jít v každodenní práci se třídou. Speciálně vyškolení lektoři pro sborovnu mohou s tímto tématem seznámit celý pedagogický sbor najednou přímo ve škole a pomoci učitelům vytvářet strategie rozvíjející digitální
kompetence
žáků, nacházet postupy, kroky a změny v plánování své práce.
Před setkáním s vašimi učiteli
Úkolem lektora pro sborovnu je seznámit učitele s podstatou změn, pojetím digitálních kompetencí či hlavními očekávanými výstupy, tedy s tím, co by měli žáci v každé vzdělávací oblasti v určitém uzlovém vzdělávacím bodě znát, umět a také se podle toho (zejména v oblasti etiky a bezpečnosti v online prostředí) chovat. Hlavní benefit lektora pro sborovnu však spočítá v tom, že může téma v konkrétní škole představit tak, aby se v něm učitelé „našli“, aby pro ně bylo dobře uchopitelné. Aby si ujasnili, jak je možné s rozvojem digitálních kompetencí začít právě v jejich škole, jak na to mohou jít oni sami a jak se mohou vzájemně podpořit. Proto je důležité, aby se lektor před návštěvou sborovny spojil s ředitelem či jiným zástupcem vedení školy. „Vzdělávání pro sborovnu je třeba připravit pro konkrétní školu s ohledem na skladbu jejího pedagogického sboru, na požadavky vedení i pedagogů,“ říká odborná garantka Daniela Růžičková, která v NPI stála u zrodu tohoto produktu podpory škol.
Pro maximální využití podpory při přípravách výuky podle revidovaného RVP v digitální oblasti má význam také následná zpětná vazba o dopadech tohoto vzdělávání. Lektor pak může škole doporučit, jaké další formy podpory budou nejpřínosnější právě pro její pedagogy v různých fázích procesu změny.
Uvědomte si, co už děláte
Součástí vzdělávání na míru každé škole je podle jednoho z lektorů pro sborovny Daniela Janaty práce na zvědomění si toho, co se v rozvoji digitálních kompetencí ve škole a v jednotlivých předmětech už dělá, byť se to dosud odehrávalo na úrovni vědomě nereflektovaných vedlejších efektů výukových aktivit. „Odtud už je pak logický krok k tomu, aby se pedagog na tyto aktivity, postupy a nástroje podíval právě pohledem digitálních kompetencí. Jaké oblasti digitálních kompetencí konkrétní postupy a nástroje rozvíjejí? Co si už žáci osvojili a jak pokračovat dál? Uvědomí si při tom, jaké digitální nástroje v podstatě jen nahrazují jiné postupy a mají podobné výsledky jako postupy bez technologií, co představuje vylepšení a kde už začíná nadstavba, přidaná hodnota k výuce daného oboru, nebo dokonce jaké oborové vzdělávací aktivity by bez technologií vůbec nešly realizovat. Z této perspektivy se pak dá uvažovat nad obsahem předmětu, výukových plánů, nad formulací digitálních cílů v jednotlivých vzdělávacích oborech. S tím souvisí i úvahy nad vybavením konkrétními digitálními pomůckami a jejich využívání v rámci školy,“ vysvětluje lektor.
Byť je klíčová digitální
kompetence
nová, podle lektora a pedagoga zároveň ve skutečnosti nemusí být pro učitele neznámá. „Jde jen o dílčí změnu přemýšlení v jednotlivých oborech a promítnutí nových možných cest do výuky,“ doplňuje.
Jaká je role lektora pro sborovnu?
Vzdělávání pro sborovnu samozřejmě přináší učitelům nový obsah, ale klíčovou roli lektora vidí Daniel Janata v podpoře pedagogického týmu, v podněcování a propojování myšlenek, nápadů i lidí. „Lektor přijede a zase odjede, podstatné je přenést know-how na ty, kteří ve škole zůstávají. Nestačí jen vychrlit množství informací, protože si to lidé často nedokážou okamžitě promítnout do své praxe – cizí dobré myšlenky a nápady tak mnohdy zůstávají nevyužité. Proto by lektor podle mého názoru neměl hrát dominantní roli. Měl by být naopak velmi vnímavý k tomu, jak který z účastníků o tématu uvažuje, měl by umět ukázat, kde jsou v týmu stabilní prvky a zdroje reálné podpory. Proto je mi bližší spíše role mentora či kouče, který podporuje, aby výsledky naší společná práce zůstávaly ve škole jako základ pro další kroky ke změně.“
V každém pracovním kolektivu, tedy i v pedagogickém sboru, jsou lidé v přístupu ke změnám vstřícnější a otevřenější, jiní jsou více konzervativní, některé osobnosti jsou vůči změnám rezistentní. I proto je vhodné, aby lektor věděl předem, do jak naladěné sborovny přichází. „Debata, vyjadřování různých názorů i obav je v pořádku, je však potřeba pracovat se skupinovou dynamikou pedagogického týmu a moderovat debatu tak, aby se neodklonila jiným směrem, k zástupným tématům. Myslím si, že bychom neměli očekávat, že po odchodu lektora bude mít každý učitel hned jasnou představu, jak přesně do svého předmětu zapracuje digitální
kompetence
, co konkrétně bude s žáky kterého ročníku v hodinách dělat. Mým cílem je přispět k nasměrování energie týmu ke změně a také ke vnímání podpory jako škály služeb a produktů, které jsou tu pro ně. Aby měli chuť si pro tu podporu sáhnout, poradit se, něco si poslechnout, přečíst a začít zkoušet,“ doplňuje lektor.
Objednejte si lektora do sborovny
Lektora pro sborovnu si můžete objednat prostřednictvím krátkého formuláře na webu revize.edu.cz v záložce Kdo mi pomůže. Stačí vyplnit jméno, kontaktní e-mail, ze seznamu vybrat příslušného krajského metodika pro revize RVP v digitální oblasti a do textového pole napsat svůj požadavek. Příslušný metodik krajského pracovišti NPI ČR na základě objednávky propojí školu s konkrétním lektorem, který se s kontaktní osobou uvedenou ve formuláři spojí.
Objednejte si lektora i pro vaši sborovnu na revize.edu.cz/Kdo mi pomůže