Témata ICT u kulatého stolu

Vydáno:

Jak jsme se připravovali na novou informatiku, co jsme museli vyřešit, co jsme se sami naučili? U kulatých stolů pořádaných Národním pedagogickým institutem ČR postupně odpovídají na otázky týkající se revize RVP v oblasti informatiky ředitelé, ale především pedagogové ze škol, které už mají s novými informatickými tématy a digitální kompetencí praktické zkušenosti.

Témata ICT u kulatého stolu
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní
Jednou z příležitostí ke sdílení zkušeností pedagogů jsou online kulaté stoly k informatickým tématům „malé revize RVP“, které v rámci podpo