Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Vydáno:

Podle § 184a odst. 3 školského zákona jsou děti, žáci a studenti povinni vzdělávat se distančním způsobem. Distanční vzdělávání není povinné pro žáky základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva o činnosti školy
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Poučení žáků o BOZ
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Zákonný zástupce
Žákovská a studentská samospráva
GDPR - pro školy
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Sazebník úhrad za poskytování informací
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Narušování online výuky

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
GDPR
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
IT technika do výuky a nákup z dotace
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Smlouva
Zveřejňování fotografií

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)