Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Vydáno:

Podle § 184a odst. 3 školského zákona jsou děti, žáci a studenti povinni vzdělávat se distančním způsobem. Distanční vzdělávání není povinné pro žáky základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva o činnosti školy
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Žákovská a studentská samospráva
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Poučení žáků o BOZ
Zákonný zástupce
GDPR - pro školy
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Narušování online výuky
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
GDPR
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Zveřejňování fotografií
Problémy ve třídě
Smlouva
Výuka Aj
IT technika do výuky a nákup z dotace