První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022

Vydáno: 13 minut čtení

V předcházejících dvou školních letech bylo přijímání ke vzdělávání ve střední škole ve znamení pravidel daných speciálními právními předpisy nebo opatřením obecné povahy MŠMT. Cílem článku je usnadnit středním školám přípravu přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 vycházející ze „standardních“ pravidel školského zákona. Obsah článku je shodně určen středním školám veřejným (zřízeným státem, krajem, obcí, svazkem obcí), soukromým a církevním.1)

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení
Skutečnosti, na základě kterých ředitel školy hodnotí ve školním roce 2021/2022 splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, jsou zakotveny v § 60d odst. 1 školského zákona.
§ 60d odst. 1 školského zákona
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
.
Vlastní znění ustanovení § 60d odst. 1 školského zákona zůstává beze změny. V kontextu předcházejících školních let je však vhodné zdůraznit
*
„výjimku“ spojenou s hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
*
povinné hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení),
*
možnost stanovit školní přijímací zkoušku jako kritérium přijímacího řízení.
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy nově
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Ukončení přerušení vzdělávání
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy

Poradna

Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD