Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři

Vydáno:

Samostatné pracovní situace (včetně mnoha vzorů), které se podrobně věnují přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání na konzervatoři:

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Ukončení přerušení vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků

Poradna

Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Vyživovací povinnost