Novela vyhlášky o školním stravování

Vydáno:

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabude účinnosti 1. 9. 2021. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení školního stravování určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

 

Novela vyhlášky o školním stravování
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Výdejna lesní mateřské školy
V souladu s § 34 odst. 9 školského zákona je lesní mateřská škola mateřskou školou, jejíž zázemí nesmí být stavbou. V minulosti však neexistoval typ zařízení školního stravování, který by odpovídal této podstatné charakteristice lesní mateřské školy.
Uvedenou obtíž odstranila novela školského zákona, která s účinností od 1. 10. 2020 zavedla nový typ zařízení školního stravování - výdejnu lesní mateřské školy
.1)
§ 119a
Výdejna lesní mateřské školy
(1) Výdejna lesní mateřské školy je typem zařízení školního stravování, které může zajišťovat školní stravování pouze pro děti lesní mateřské školy.
(2) Výdejnu lesní mateřské školy může zřídit pouze právnická osoba vykonávající činnost lesní mateřské školy.
Ke klíčovým znakům výdejny lesní mateřské školy proto patří
-
skupina strávníků školního stravování, tj. pouze strávníci, kteří jsou dětmi lesní mateřské školy2),

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost