Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Vydáno:

Článek se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2019/2020
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
právnička, specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz, e-mail: puskinova@monikapuskinova.cz
ZÁŘÍ
Lze předpokládat, že od září školní jídelny zúročí vyhodnocení své činnosti v průběhu minulého školního roku, a to v zásadních oblastech své činnosti, ke kterým patří zejména
-
bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
-
HACCP, nakládání s odpady;
-
vlastní stravování (zajištění dietního stravování, sestavování jídelníčků atd.);
-
komunikace se strávníky nebo jejich zákonnými zástupci (prokazatelné seznámení nových strávníků s vnitřním řádem školní jídelny, informování zákonných zástupců nových strávníků o vydání a obsahu vnitřního řádu školní jídelny, o výši úplaty a splatnosti úplaty za školní stravování; případné vymáhání úplaty, řešení konfliktních situací se strávníky atd.);
-
manažerské vedení

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče