Po roce a půl "Souhlas s poskytnutím poradenské služby" v souladu s GDPR

Vydáno:

Všichni víme, že změnit zažitý postup nebo dokument může být fuška. Než se věci dají do pohybu, trvá to, ale jak se říká, trpělivost přináší růže. Proto jsme z naší pověřenecké praxe vybrali případ, kde trpělivost byla zapotřebí, začali jsme ho řešit na začátku školního roku 2018/2019 a uspokojivě ukončili v lednu 2020.

Po roce a půl „Souhlas s poskytnutím poradenské služby“ v souladu s GDPR
Mgr.
Alice
Frýbová

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Evidence pracovní doby ve školství
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Záznam z pedagogické rady
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Smlouva o zpracování
Ochrana osobních údajů
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy

Poradna

Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD