Aktuality

V celé Evropě je stále více zvýznamňována vysoká daň, kterou si v širším měřítku pro společnost vyžaduje školní neúspěšnost jednotlivce. Zvyšování možností učebního pokroku dětí a studentů by však nemělo být chápáno jako politická iniciativa, ale především jako etický imperativ vůči každému dítěti. Význam úrovně předškolního vzdělávání a stejně tak význam zajištění adekvátního bezpečného přestupu do vzdělání základního roste s uvědomováním si důležitosti tohoto životního období dítěte jako začátku utváření jeho místa ve společnosti.
Vydáno: 30. 03. 2023
Do semifinále postoupilo celkem 35 ze 151 přihlášených učitelů.
Vydáno: 30. 03. 2023
Registrační brány největšího fotbalového turnaje pro žáky 1. stupně ZŠ, McDonald’s Cupu, se uzavřely. I letos je o již tradiční sportovní událost velký zájem. Do třech kategorií se přihlásilo na 3 000 školních týmů, projekt tak ve svém 24. ročníku rozpohybuje více než tři desítky tisíc dětí v republice.
Vydáno: 30. 03. 2023
Nestíháte měnící se svět a není vám to FUK? 
Vydáno: 30. 03. 2023
Cílem projektu Organizace ETUCE (Evropský odborový výbor ve vzdělávání) ve spolupráci s organizací EFEE (Evropská federace zaměstnavatelů ve vzdělávání) bylo popsat roli sociálních partnerů na zvyšování atraktivity učitelské profese. 
Vydáno: 29. 03. 2023
Na úroveň 130 % průměrné hrubé mzdy by měly být zvýšeny platy pouze pedagogům.
Vydáno: 28. 03. 2023
Právní dotazy, pomoc s výukou či vyhledání materiálů do hodiny. To jsou příklady pomoci nové poradny, kterou spouští Učitelská platforma pro vyučující ve školách.
Vydáno: 27. 03. 2023
MŠMT zveřejnilo výsledky výzvy o poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2023". Vzhledem k inflaci, rostoucím cenám potravin a energií byla alokace na tento rok navýšena ze 60 na 100 milionů korun. Kromě organizace Women for Women a jejího programu Obědy pro děti, která je několik let již tradičním a jediným poskytovatelem této podpory v základních školách, obdrží letos dotaci na tyto účely také organizace Patron dětí.
Vydáno: 27. 03. 2023
Národní plán obnovy
Vydáno: 27. 03. 2023
Nadace České spořitelny spustila nový web zaměřený na finanční vzdělávání www.silnejsidikyvzdelavani.cz. Na něm se veřejnost, a zejména učitelé dozvědí, jak Nadace přistupuje ke kvalitnímu finančnímu vzdělávání a na jakých kompetencích ho staví. Na webových stránkách je k dispozici projektový den, díky kterému se mohou hlavně žáci 2. stupně o financích dozvídat třeba v hodinách českého jazyka, informatiky nebo dějepisu.
Vydáno: 27. 03. 2023
Poohlížíte se po nové práci? Rádi byste si dali inzerát, ale bojíte se, že stávající zaměstnavatel zjistí, že hledáte práci? Na EDUjob.cz se už bát nemusíte. 
Vydáno: 25. 03. 2023
E-bezpečí
Vydáno: 25. 03. 2023
V České republice existuje téměř šest tisíc akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium, kteří jsou otevření profesi učitelství, ale nepodali si k jeho studiu přihlášku. Tento počet představuje významný nevyužitý potenciál – je to zhruba dvojnásobek ročního počtu absolventů studia učitelství.
Vydáno: 24. 03. 2023
Již posedmé se vyučující se svými třídami mohou zapojit do projektu na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání. Během nich budou mít školy možnost uspořádat debatu s novináři či podniknout exkurzi do zapojených redakcí. Akci, která se letos nabídkou zaměří na přiblížení významu kvalitních nezávislých médií, pořádá v období od 22. května do 16. června vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni. Registrace pro školy běží od 20. března do 30. dubna, nabídku mohou využít základní a střední školy, a to jak ty, které se mediální gramotnosti věnují dlouhodobě, tak nováčci mediálního vzdělávání.    
Vydáno: 24. 03. 2023
Evropská komise posunula uzávěrku pro podávání žádostí o projekty partnerství pro spolupráci v programu Erasmus+ na 24. března.
Vydáno: 23. 03. 2023
Níže je uvedený soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ, který zahrnuje předměty český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, výchova k občanství a chemie. Jeho cílem je usnadnit první kroky ve výuce daného předmětu žáka-cizince, který zcela či téměř vůbec neovládá naší mateřštinu, tedy český jazyk.
Vydáno: 23. 03. 2023
KiVa® setkání naživo – Jak se stát KiVa školou
Vydáno: 23. 03. 2023
Jak podpořit ukrajinské teenagery, kteří utekli před válkou do Česka?
Vydáno: 23. 03. 2023
Studenti CTM, kteří v roce 2022 skládali mezinárodní oborové zkoušky Advanced Placement na úrovni prvního až druhého ročníku zahraniční vysoké školy, opět excelovali. Jejich výsledky výrazně převyšují celosvětový průměr. Advanced Placement, neboli AP zkoušky jsou po celém světě známé a prestižní, protože je uznávají ty nejlepší univerzity u přijímacího řízení.
Vydáno: 22. 03. 2023
Školy ale mají dostat větší možnost volby
Vydáno: 22. 03. 2023