Startují Týdny mediálního vzdělávání

Vydáno: 6 minut čtení

O diskuzi s novináři na školách či materiály do výuky se přihlásilo přes 150 českých škol

Už posedmé pořádá vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni několikatýdenní akci na podporu mediální gramotnosti mladých lidí s názvem Týdny mediálního vzdělávání. Do letošního ročníku se zapojilo přes 150 škol v 85 městech. Žáci a studenti během nich budou diskutovat s žurnalisty o novinářské práci ve více než 90 debatách. Organizátor také pomůže uskutečnit přes 20 exkurzí v redakcích mediálních domů[1]. Součástí nabídky pro školy je i balíček se sadou nových výukových plakátů Pět klíčových otázek. Celou akci odstartuje 23. května v 10 hodin online debata pro školy s názvem Kvalitní žurnalistika v době umělé inteligence.

Týdny mediálního vzdělávání se letošním výběrem výukových materiálů i nabídkou debat s novináři či exkurzí přímo v redakcích zaměří na význam kvalitních nezávislých médií. “Důvěra středoškoláků v média klesá, jak vyplývá z našeho výzkumu[2], který jsme publikovali na začátku roku 2023,” říká Karel Strachota, ředitel programu JSNS. “Přes šedesát procent žáků se domnívá, že médiím záleží více na finančním zisku než na kvalitě. Polovina žáků zastává názor, že velká média záměrně zkreslují nebo zamlčují důležité informace. Toto vše se pak projevuje také v tom, že ubylo mladých lidí, kteří nezávislá média považují za důležitá pro demokracii. Považujeme proto za důležité mladým lidem přímo na školách přibližovat důvody, proč potřebujeme kvalitní média pracující podle určitých standardů nejen jako zdroj informací důležitý pro naše rozhodování, ale i jako nezastupitelný pilíř demokracie. Zároveň jim chceme poskytnout doporučení, jak zdroje takových ověřených informací hledat, a především jak různá mediální sdělení podrobovat kritickému zkoumání. Osvědčeným způsobem, jak o těchto tématech s mladými lidmi hovořit, je právě osobní kontakt se zkušenými žurnalisty,” doplňuje Karel Strachota.

Proběhne více než devadesát debat s novináři

Do letošního ročníku se přihlásilo přes 150 škol, a to napříč celou ČR i stupni vzdělávání. Využily tak nabídky pořadatele uspořádat debatu s novináři nebo navštívit některou ze zapojených redakcí, se kterými program JSNS dlouhodobě spolupracuje. Některé z více než 90 připravovaných debat se zúčastní a s žáky a studenty si o žurnalistické práci budou povídat členové redakcí České televize, České tiskové kanceláře, Deníku, Deníku N, serveru Hlídací pes, magazínu Reportér, týdeníku Respekt, redakce Seznam Zprávy, a to včetně svých šéfredaktorů a jejich zkušených kolegů.

Speciální nabídka pro střední odborné školy a odborná učiliště 

Studenti středních odborných škol a odborných učilišť vykazují dlouhodobě ve srovnání se svými vrstevníky horší výsledky ve výzkumech úrovně mediální gramotnosti a jsou tak více zranitelní vůči dezinformacím a dalším hrozbám. To úzce souvisí s tím, že tyto školy čelí při zavádění mediálního vzdělávání specifickým bariérám. Jeden svět na školách proto v letošním ročníku Týdnů mediálního vzdělávání připravil právě pro tyto školy speciální nabídku, která jim pomůže při zavádění mediálního vzdělávání, a propojil je se zkušenými vyučujícími, kteří jim pomohou mediální výchovu nastartovat pomocí ukázkových hodin a projektových dní. O tuto nabídku projevilo zájem přes 30 středních odborných škol a učilišť.

Žurnalistika a umělá inteligence: online debata pro školy i veřejnost

Rychlý rozvoj technologií a digitálních nástrojů má v současné době vliv na každou oblast lidského působení, i na novinářskou práci. Pořadatelé proto k zahájení Týdnů mediálního vzdělávání připravili debatu na téma Kvalitní žurnalistika v době umělé inteligence. Pozvání k diskuzi přijala moderátorka a autorka zpravodajského portálu 5:59 Lenka Kabrhelová ze Seznam Zprávy, vědecký novinář Petr Koubský z Deníku N a šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková. Moderátorské role se ujme Michael Rozsypal. Debata je určena primárně starším žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol a bude streamovaná na portálu JSNS.CZ, na facebookové stránce JSNS a YouTube kanálu společnosti Člověk v tísni 23. května od 10:00. Zájemci mohou hostům pokládat otázky předem nebo v průběhu debaty prostřednictvím aplikace Sli.do, a to přímo na portálu JSNS.CZ.

Výukové materiály zdarma do škol

Zapojené školy získávají od pořadatele zdarma bonusový balíček, který obsahuje tištěné publikace a didaktické materiály k odborné přípravě a k užití ve výuce. Součástí balíčku bude nová sada plakátů založená na metodické koncepci 5 klíčových otázek. Ta představuje jednoduchý nástroj k analýze mediálních sdělení. Vyučující si mohou vybrat z již existujících a praxí ozkoušených audiovizuálních i tištěných materiálů z portálu JSNS.CZ, například filmy o zpravodajství, dezinformacích a propagandě a provést reflexi emocí žáku. Během Týdnů mediálního vzdělávání představí pořadatel také novou lekci vhodnou do hodin mediální výchovy s názvem Co si myslíme, že si myslí odborníci (a jak se pleteme), která bude zaměřena na názorovou vyváženost v médiích. Lekce vznikla ve spolupráci s Institutem pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI. Veškeré existující i nové materiály budou po skončení Týdnů mediálního vzdělávání k dispozici všem školám trvale zdarma na portálu JSNS.CZ.

[1] Česká televize, Česká tisková kancelář, Respekt, Deník N, Seznam Zprávy

[2] Dle kvantitativního průzkumu Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím, který realizoval JSNS ve spolupráci s agenturou Focus. Dotazníkové šetření probíhalo od 5. září do 9. října 2022. Zúčastnilo se ho 1600 respondentů, z toho 1000 studentů středních škol, 600 žáků 8. a 9. tříd základních škol.

Zdroj: Tisková zpráva vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni