Jak zvýšit atraktivitu učitelské profese

Vydáno: 2 minuty čtení

Cílem projektu Organizace ETUCE (Evropský odborový výbor ve vzdělávání) ve spolupráci s organizací EFEE (Evropská federace zaměstnavatelů ve vzdělávání) bylo popsat roli sociálních partnerů na zvyšování atraktivity učitelské profese. 

Studie poznamenává, že ačkoliv je obecně všemi vzdělávání považované za zásadní pro celou společnost, mnoho evropských vzdělávacích systémů se potýká s nedostatkem učitelů a nízkou atraktivitou učitelského povolání. 

Více informací o projektu a jeho výsledcích: https://skolskeodbory.cz/jak-zvysit-atraktivitu-ucitelske-profese

Z finální zprávy projektu:

"... Z hlediska učitelské profese je tedy jasné, že dříve vnímané výhody této profese (práce s mladými lidmi, možnost sladit pracovní a profesní život) musí být přehodnoceny, neboť v budoucnu již nebudou fungovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, nelze ani spoléhat na to, že přirozené plynutí ekonomického cyklu v době recese k učitelskému povolání opět přiláká více lidí a situaci napraví.

Autoři studie nabízejí tři klíčové oblasti, které bychom měli vzít v potaz při přehodnocování toho, co dělá učitelskou profesi atraktivní.

Za prvé je to vnitřní povaha práce. Je tedy třeba zajistit to, aby učitelé mohli vyučovat tak, aby jim to přinášelo pocit uspokojení.

Za druhé je třeba myslet na well-being a kvalitu pracovního života. Je nutné zajistit, aby učitelé měli takové pracovní podmínky, které by jim umožňovaly učit co nejefektivněji a které by jim zároveň umožnily vybalancovat profesní a rodinný život.

Za třetí se jedná o platové ohodnocení. Učitelé by měli dostávat odpovídající plat, aniž by bylo třeba spoléhat na další vnější nebo nesystémové zdroje financování, neboť jejich výpadek by mohl způsobit to, že platy neporostou, nebo že platy nebudou odpovídat platům na trhu práce u srovnatelných zaměstnání..."

Zdroj: https://skolskeodbory.cz/jak-zvysit-atraktivitu-ucitelske-profese