Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality

Uzavírání škol a distanční výuku lze zvládat bez problémů, ale je třeba se připravit

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ScioŠkoly

Uzavírání škol není žádná vzdělávací apokalypsa. Může to být nepříjemné, ale je to taky příležitost něco nového se naučit a vyzkoušet. Scio na základě jarních zkušeností nabízí své zkušenosti a postupy, jak přepínat mezi „běžnou“ a případnou okoln...

Otevřený dopis META, o. p. s., k novele inkluze

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: META, o. p. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobe...

Za chybu žáky netrestejte, pracujte s ní a odhalujte její příčiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Formativne.cz

Jednou ze zásad formativního hodnocení je předávat žákům více odpovědnosti za vlastní učení. A to například i ve chvíli, kdy od učitele či od spolužáka obdrží hodnocení své práce. Angažovanost žáků a práce s chybou jsou oblasti, kterými se mimo ji...

Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: yourchance, o. p. s.

Společnost yourchance o. p. s. uspořádala konferenci s podtitulem Finančně gramotný a podnikavý učitel. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla akce realizována jak prezenčně v konferenčních prostorách pražského Hotelu Atlantic, tak...

Začíná Týden nízkoprahových klubů. Letos se nese v duchu pomoci s distanční výukou

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Česká asociace streetworkcz

Nízkoprahové kluby po celém Česku otevírají poslední zářijový týden už tradičně své dveře široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, která akci pořádá už počtrnácté, se letos zapojilo sto dvacet čtyři terénních a nízkoprahových progr...

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Varianty

Během jarního uzavření škol provedl Člověk v tísni kvalitativní telefonický průzkum mezi asistenty pedagoga, se kterými dlouhodobě spolupracuje, o jejich zapojení do distančního vzdělávání. Zjistili jsme, že praxe jednotlivých škol se významně liš...

Pěšky do školy startuje

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Pražské matky, z. s.

Dnes začíná už třetí ročník akce Pěšky do školy. Organizace Pražské matky, která akci organizuje, vyzývá rodiče, aby i v této době raději nechali auto doma a aby ráno dali zelenou aktivnímu způsobu dopravy. Pro zdraví jejich dětí je to ta nejlepší...

Člověk v tísni vyhlašuje sbírku na pomoc českým dětem. Pomůže jim dohnat učivo, které zameškaly kvůli covidu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Člověk v tísni

Člověk v tísni pomáhá školákům s látkou, kterou zameškali. V březnu začal doučovat i online a nyní rozšiřuje řady doučovatelů, aby podpořil co nejvíce dětí. Ve spolupráci s partnerskými institucemi zapůjčuje nejvíce potřebným dětem notebooky. Díky...

Distanční výuka bude v Praze pouze na VŠ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČTK

Distanční výuka v příštím týdnu nebude zavedena na pražských středních školách.

Pokud se budeme blížit k reprodukčnímu číslu dva, zavedeme distanční výuku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČT 24

Uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pořadu Události, komentáře.

Poutní místo Neratov zaplaví radost z umění mladých talentů, kteří v rámci ZUŠ Open podpoří místní sdružení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nadační fond Magdaleny Kožené

Po úspěšné realizaci společného projektu základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje v loňském roce se ZUŠky opět vrací na poutní místo Neratov, aby spojily své síly v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open. Ten již IV. rokem...

Povinné roušky ve třídách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Od 18. září budou povinné roušky ve třídách během výuky na všech školách mimo I.stupeň základních škol.

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: OSPDL ČLS JEP

Určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče).

Otevřený dopis - podmínky, za kterých se zavřou školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitelská platforma

Učitelská platforma posílá otevřený dopis všem, kteří rozhodují o koronavirových opatření. 

Jednání o Praze: roušky i při vyučování

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: https://www.seznamzpravy.cz/

Pražská hygiena zvažuje roušky na venkovních akcích nad 100 lidí a roušky i při vyučování na školách mimo první stupeň. 

Vyjádření k informacím v médiích ve věci využívání distančního vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s „Metodickým pokynem NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021“ ze dne 28. 8. 2020 a „Doplňujícími informacemi k tomuto pokynu ze dne 14. 9. 2020“ NAÚ tímto u...

Téměř 50 nových webinářů pro učitele češtiny, matematiky a ICT zdarma

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR zveřejňuje prostřednictvím svého projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje pro učitele a ředitele) nové webináře týkající se oborových didaktik. Webináře jsou určeny pro učitele českého jazyka, matematika a I...

Pražské školy jsou covidové burzy, jihočeští žáci budou nosit roušky i při vyučování

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: IRozhlas.cz, iDnes.cz

Druhá vlna epidemie

Cílem školy by mělo být odkrýt potenciál dětí a mladých lidí a dát jim možnost se realizovat

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu v České republice

Nabídka práce