Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality

Otevřený článek: Na cestě k udržitelnému a smysluplnému profesnímu učení učitelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Základní a Mateřská škola Ostašov v Liberci   Je středa půl třetí odpoledne a v podkroví jedné základní školy v Liberci se schází 11 pedagogů na setkání tzv. koncepční skupiny. Tento poradní orgán vedení školy dává příležitost k setkání pedagog...

Komunikace mezi rodinou a školou

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Jak správně nastavit komunikaci mezi rodinou a školou? Jaké komunikační kanály využít a jak komunikovat? A co když jsou rodiče z kulturně odlišného prostředí?

Otevřený článek: "Hrdinové jako ty"

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Patrik Buday zažil v dětství několik forem náhradní rodinné péče. Dnes pracuje s dětmi ve škole i v neziskové organizaci. Pro ty, které se nacházejí v podobné situaci jako byl kdysi on, hledá podporu ještě intenzivněji. Přednáší v dětských domovec...

Otevřený článek: Inspirace z redakce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Milé čtenářky, milí čtenáři, naše redakce čítá celkem 6 žen. Co kus, to originál. Jedna je machr na češtinu, druhá je hodně "ukecaná", třetí bydlí v krásném mlýně, čtvrtá dokáže zprovoznit wifi i na poušti, pátá zařídí i to, co se zařídit nedá, a ...

Otevřený článek: Spolupracovat nestačí - Co má největší dopad na učení žáků?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Který z následujících faktorů podle vás nejvíce zefektivňuje výuku učitelů a zlepšuje výkony žáků? Aktivity pro zlepšení týmové spolupráce a komunikace mezi učiteli, sdílení dobré praxe mezi učiteli, anebo posilování vztahů s žáky a učiteli? Určit...

Současná doba je definována kultem šťastného dítěte

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Rozhlas.cz

Rozhovor s Miroslavou Flemrovou, ředitelka Domu tří přání a Luciou Vaškovou, dětskou psychiatričkou.

V základních školách výrazně klesla účast na plavání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Novinky.cz

Zatímco ještě v září 2019 chodilo na plavání kolem 46 procent žáků prvního stupně, předloni to bylo 36 procent a loni pak 13 procent. 

Odebrání dávek za školní absence problém zhorší. Pomoci mohou sociální pedagogové.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitelská platforma

Učitelé sdružení v Učitelské platformě nesouhlasí s návrhem ministra Mariana Jurečky odebírat sociální dávky rodinám, jejichž děti mají neomluvené absence. Podle pedagogů jsou neomluvené hodiny důsledkem rodinné situace, která by se měla řešit v s...

Centrum Euroguidance vyhlásilo 14. ročník Národní ceny kariérového poradenství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Euroguidance

Podporujete ve vaší instituci kariérové poradenství? Jste výchovný nebo kariérový poradci a věnujete se se svými žáky nebo studenty aktivitám v oblasti kariérového poradenství? Přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství, kterou každou ro...

Otevřený článek: Jak může lídr podpořit učitele, aby si kladli i náročné cíle

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

To, jak dobře dokáží učitelé spolupracovat a využívat spolupráci ve prospěch lepšího učení svých žáků, je ovlivněno mnoha faktory. Záleží na podmínkách (např. úpravě rozvrhu) i způsobu, jak spolupráce probíhá – zda například není pouze sdílením za...

Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo...

Zapojte se do programu Active Citizens: Chráníme klima

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Člověk v tísni

Program je určen učitelům, studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol z celé ČR (především 8. a 9.třída) a proběhne ve školním roce 2022/23. 

Rozdělení obsahu vzdělávání na jádrový a rozvíjející nedává smysl.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: EDUin

Ministerstvo školství má do konce července schválit dokument Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Expertní panel, který směry připravoval, navrhuje jako jednu z možností, které může nové kurikulum obsahovat,...

Zkoumání vlastní praxe prostřednictvím spolupráce a náročných rozhovorů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Jana a Adéla pracovaly párově po celý školní rok. Jednou týdně vedly společnou hodinu češtiny, která se zaměřovala na rozvoj čtenářské kompetence žáků v šesté třídě, kde je Jana třídní. Adéla vedle toho vyučovala sama v paralelní šestce.

Odmítání při zápisech, málo výuky češtiny a volnočasových činností. Výzkum popsal problémy ve vzdělávání očima ukrajinských rodičů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: PAQ Research

Série výzkumů Hlas Ukrajinců v Česku, společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky vydal publikaci Přechod absolventů středních škol na trh práce. Publikace přináší výsledky 1. etapy dlouhodobého průzkumu zaměřeného na sledování úspěšnosti absolventů odborných škol na trhu práce, resp...

Otevřený článek: Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Naši žáci se bez ohledu na to, jaké mají zázemí, potřebují naučit stále komplexnějším dovednostem, aby dobře zvládali život v propojeném a nepřehledném světě. Učitelé jsou pro ně nejdůležitějším faktorem úspěchu ve škole. Dobrý učitel může dokonce...

Do českých škol se nepřihlásila skoro polovina ukrajinských dětí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Novinky.cz

Po jednání vlády s hejtmany oznámil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, že čísla z přijímacích řízení jsou nižší, než vláda předpokládala.

Budoucí výzvy a transformace trhu práce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

„Future jobs“ a „future skills“

Otevřený článek: Spolupráce mění výuku a zlepšuje učení dětí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Pokud chceme, aby se naši žáci učili lépe, nezbývá nám než zlepšit naši práci – práci učitelů a pedagogických lídrů. Nikdo jiný než my, pedagogové, nemá větší vliv na to, jak se děti ve škole učí a jak se jejich učení může zlepšovat.

Nabídka práce

Archiv článků