NPI ČR odstartoval komunikační kampaň zaměřenou na podporu ředitelů a ředitelek škol

Vydáno: 5 minut čtení

Náročnost pozice ředitele nebo ředitelky školy, ucelená podpora jejich profesního rozvoje a zvyšování kvalifikace nebo inspirativní příběhy úspěšných lídrů škol, jsou součástí komunikační kampaně „Vedeme školu“, kterou spouští Národní pedagogický institut (NPI ČR) v dubnu a květnu. Kampaň bude akcentovat téma pedagogického leadershipu a problematiku s ním spojenou, ale má také řadu praktických výstupů v podobě nového webu, tematických podcastů nebo dalšího čísla časopisu o moderním vzdělávání – EduRevue.

NPI ČR rovněž otevírá nábor do dvou kvalifikačních studijních programů – Lídr školy a Ředitel manažer – určených pro ředitele a ředitelky škol nebo pro učitele, kteří se na tuto roli teprve připravují. Studijní program Lídr školy je nově koncipovaný jako intenzívní dvouleté studium, které povedou špičkoví experti z oblasti vzdělávání a zkušení ředitelé a ředitelky všech stupňů škol. Program Ředitel manažer je již osvědčený vzdělávací produkt z dílny NPI ČR.

„My touto kampaní chceme pomoci ředitelům a ředitelkám, aby se stali výjimečnými, aby inspirovali své kolegy, zajišťovali bezpečné klima školy a podporovali kulturu školy. Chceme podpořit manažery škol, aby dokázali dovést žáky k jejich osobnímu maximu. V kampani zdůrazňujeme především praktičnost informací, aby byli ředitelé a ředitelky schopni dobře připravit vizi managementu školy,“ řekl ke kampani ředitel NPI ČR Ivo Jupa.

V rámci kampaně „Vedeme školu“ byl také spuštěn nový webový portál www.vedemeskolu.npi.cz, který je klíčovým informačním rozcestníkem k tématu řízení školy a každý zájemce zde najde množství praktických informací a doporučení. Na začátku května také vyjde nové číslo časopisu EduRevue, distribuovaného napřímo všem základním školám, které bude kompletně věnované tématu řízení školy a inspirativním příběhům úspěšných ředitelů a ředitelek. Více informací o časopisu EduRevue najdete zde: EduRevue (npi.cz) Každý týden v průběhu dubna a května Národní pedagogický institut také zveřejní jeden díl ze série video-podcastů nazvané EduRevue: Mezi námi, s rozhovory zkušených ředitelů a ředitelek škol.

Studijní programy Ředitel manažer a Lídr školy.

Od dubna začal nábor přihlášek do druhého běhu oceňovaného programu Lídr školy. Program byl pilotně spuštěn už v roce 2022 a jeho cílem bylo akcentovat a podporovat roli ředitele jako lídra pedagogického procesu směrem ke zvýšení celkové kvality školy. „Program by měl připravit ředitele a ředitelky škol na roli vizionáře školy a zároveň jim nabídnout co největší paletu inspirace pro rozvoj vlastních manažerských dovedností a seberozvoje. Studium je nově vystavěné jako dvouleté, kdy v rámci časové dotace 250 hodin prezenční výuky nabídne účastníkům dostatečný prostor pro kvalitní vzdělávání,“ řekla manažerka projektu Lídr školy Kristýna Sovinská. Kurz je primárně určen pro začínající ředitele a zástupce nebo pro učitele, kteří se na roli ředitele školy připravují. Jeho obsahem je kromě množství praktických informací o pedagogickém leadershipu také rozvoj znalostí a kompetencí ředitelů a ředitelek v oblasti legislativní, finanční, bezpečnostně-zdravotní a organizační, které dnes tvoří primární zaměření kvalifikačního studia. Nabízené studium NPI ČR otevírá zatím pouze v Praze. Více o kurzu zde: Studium Lídr školy | Vedeme školu (npi.cz)  

Druhým kvalifikačním studijním programem je Ředitel manažer, vytvořený pro komplexní přípravu nastupujících ředitelů a ředitelek. Tento kurz nabízí NPI ČR už téměř 10 let a za tu dobu ho absolvovaly stovky účastníků. „Naše zkušenost s absolventy kurzu je taková, že účastníci z řad zástupců ředitelů nebo začínajících ředitelů někdy považují studium za nepříliš nutné, zvláště, jedná-li se o osoby, které se již ve vedení školy pohybovaly, ale po jeho absolvování naprostá většina tento názor mění. Díky nám získají základní a komplexní vhled do problematiky řízení školy, a vytvoří si navíc kontaktní skupinu kolegů pro další spolupráci a sdílení zkušeností,“ uvedla manažerka kurzu Tereza Halouzková. Do kurzu je možné se hlásit do konce srpna. Studium trvá jeden rok a je realizováno v každém kraji ČR. Obsahem výuky jsou manažerské základy řízení, znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu. Kurzu Ředitel manažer se obvykle účastní cca 250 studentů ročně. Více o kurzu zde: Studium Ředitel manažer | Vedeme školu (npi.cz)

„Věřím, že podpora, kterou se snažíme poskytovat, přinese ředitelům a ředitelkám škol inspiraci pro jejich náročnou práci. Byli bychom velmi rádi, aby se ve své náročné roli necítili osamoceni a měli v Národním pedagogickém institutu podporu. Přijměte pozvání do našich kurzů, načerpejte informace z nového webu, čtěte s námi EduRevue a sledujte naše podcasty. Těšíme se na společnou komunikaci,“ řekla Klára Bezděková, náměstkyně ředitele NPI ČR.

Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel.: 725 890 501, radek.melichar@npi.cz 

Zdroj: TZ NPI ČR