Odklady povinné školní docházky

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejnovější statistiky a analýzy, které mapují situaci ohledně odkladů povinné školní docházky v ČR i v zahraničí. 

Navzdory implementaci řady opatření v uplynulých letech, jako je zavedení povinné předškolní docházky, změna termínu zápisů do základních škol, dovybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji pro posuzování školní zralosti či další vzdělávání pedagogických pracovníků, se nepodařilo dosáhnout významného snížení podílu dětí s odloženou školní docházkou.

Česká republika se tak i nadále potýká s vysokým podílem těchto dětí v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.

Materiál poskytuje aktuální informace k další diskuzi o možných krocích vedoucích ke snížení počtu odkladů povinné školní docházky a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti.

Aktualizovaná data k odkladům povinné školní docházky si můžete přečíst ve formě e-publikace nebo si je stáhnout jako pdf

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Odklad-povinne-skolni-dochazky