Odborná společnost pro prevenci rizikového chování

Vydáno:

Rádi bychom představili nově vzniklou Odbornou společnost pro prevenci rizikového chování. Oficiální název společnosti v podobě zkratky je OSPRCH, z. s.

 

 

 

 

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování
PhDr.
Lenka
Skácelová
vedoucí Poradenského centra Pedagogicko-psychologické poradny Brno
Mezi zakládající členy patří PhDr. Lenka Skácelová, předsedkyně odborné společnosti, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph. D., a Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS., členové rady odborné společnosti.
OSPRCH, z. s., je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence, časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví.
OSPRCH je organizačně i jinak nezávislá na státních orgánech, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.
Posláním OSPRCH je podporovat a všestranně se podílet na rozvoji v oblastech:
a)
sjednocení terminologie a základních odborných zdrojů,
b)
celkového zlepšování kvality programů a preventivní praxe, podpory vývoje nových tipů efektivních programů, podpory rozvoje funkčních efektivních programů, sjednocení odborných postupů, přístupů, evaluace a měření efektivity,
c)
partnerství pro vyjednávání změn na úrovni státní správy a samosprávy,
d)
podpory profesionality a řešení etických otázek v oboru,
e)
vědy, výzkumu, mezinárodní spolupráce, epidemiologie, monitoringu,
f)
zpracování odborných prohlášení, publikační činnosti, odborných konferencí,
g)
přípravy na výkon odborných profesí v prevenci rizikového chování, celoživotního vzdělávání.
Mezi hlavní cíle odborné společnosti patří kultivace prostředí a tvorba zázemí pro vzdělávání odborných pracovníků. Chceme podporovat rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb a posilování profesních a odborných kompetencí.
Naším cílem je také, aby členové odborné společnosti byli informováni o novinkách na poli prevence, případně finančně zvýhodňováni např. při platbách konferenčních poplatků od roku 2017.
Více konkrétních informací naleznete na webových stránkách www.osprch.cz, které aktuálně připravujeme.
O členství v OSPRCH můžete požádat prostřednictvím e-mailu osprch@gmail.com.