Aktuality

Nadace České spořitelny spustila nový web zaměřený na finanční vzdělávání www.silnejsidikyvzdelavani.cz. Na něm se veřejnost, a zejména učitelé dozvědí, jak Nadace přistupuje ke kvalitnímu finančnímu vzdělávání a na jakých kompetencích ho staví. Na webových stránkách je k dispozici projektový den, díky kterému se mohou hlavně žáci 2. stupně o financích dozvídat třeba v hodinách českého jazyka, informatiky nebo dějepisu.
Vydáno: Dnes
MŠMT zveřejnilo výsledky výzvy o poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2023". Vzhledem k inflaci, rostoucím cenám potravin a energií byla alokace na tento rok navýšena ze 60 na 100 milionů korun. Kromě organizace Women for Women a jejího programu Obědy pro děti, která je několik let již tradičním a jediným poskytovatelem této podpory v základních školách, obdrží letos dotaci na tyto účely také organizace Patron dětí.
Vydáno: Dnes
Národní plán obnovy
Vydáno: Dnes
Právní dotazy, pomoc s výukou či vyhledání materiálů do hodiny. To jsou příklady pomoci nové poradny, kterou spouští Učitelská platforma pro vyučující ve školách.
Vydáno: Dnes
Poohlížíte se po nové práci? Rádi byste si dali inzerát, ale bojíte se, že stávající zaměstnavatel zjistí, že hledáte práci? Na EDUjob.cz se už bát nemusíte. 
Vydáno: 25. 03. 2023
E-bezpečí
Vydáno: 25. 03. 2023
Již posedmé se vyučující se svými třídami mohou zapojit do projektu na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání. Během nich budou mít školy možnost uspořádat debatu s novináři či podniknout exkurzi do zapojených redakcí. Akci, která se letos nabídkou zaměří na přiblížení významu kvalitních nezávislých médií, pořádá v období od 22. května do 16. června vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni. Registrace pro školy běží od 20. března do 30. dubna, nabídku mohou využít základní a střední školy, a to jak ty, které se mediální gramotnosti věnují dlouhodobě, tak nováčci mediálního vzdělávání.    
Vydáno: 24. 03. 2023
V České republice existuje téměř šest tisíc akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium, kteří jsou otevření profesi učitelství, ale nepodali si k jeho studiu přihlášku. Tento počet představuje významný nevyužitý potenciál – je to zhruba dvojnásobek ročního počtu absolventů studia učitelství.
Vydáno: 24. 03. 2023
Evropská komise posunula uzávěrku pro podávání žádostí o projekty partnerství pro spolupráci v programu Erasmus+ na 24. března.
Vydáno: 23. 03. 2023
Níže je uvedený soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ, který zahrnuje předměty český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, výchova k občanství a chemie. Jeho cílem je usnadnit první kroky ve výuce daného předmětu žáka-cizince, který zcela či téměř vůbec neovládá naší mateřštinu, tedy český jazyk.
Vydáno: 23. 03. 2023
KiVa® setkání naživo – Jak se stát KiVa školou
Vydáno: 23. 03. 2023
Jak podpořit ukrajinské teenagery, kteří utekli před válkou do Česka?
Vydáno: 23. 03. 2023
Studenti CTM, kteří v roce 2022 skládali mezinárodní oborové zkoušky Advanced Placement na úrovni prvního až druhého ročníku zahraniční vysoké školy, opět excelovali. Jejich výsledky výrazně převyšují celosvětový průměr. Advanced Placement, neboli AP zkoušky jsou po celém světě známé a prestižní, protože je uznávají ty nejlepší univerzity u přijímacího řízení.
Vydáno: 22. 03. 2023
Školy ale mají dostat větší možnost volby
Vydáno: 22. 03. 2023
Zveřejňujeme pozvánu na konferenci Střední článek ve vzdělávání jako téma ke společnému řešení, která se bude konat 11. 4. 2023 od 14 do 17 hodin online. Na konferenci vystoupí Silvie Pýchová a Vladimír Srb (Partnerství 2030+), Tomáš Zatloukal (ČŠI), Arnošt Veselý (FSV UK) a Karel Gargulák (PAQ Research).
Vydáno: 21. 03. 2023
Šestici pedagogů, kteří budou v pátek 24. března usilovat o Ámosovské tituly, vybralo 18 semifinalistů. Reprezentovat všechny oblíbené učitelky a učitele ve finále budou Milan Arner z Konzervatoře a SŠ Jana Deyla v Praze, Jan Hrabica ze ZŠ Vrchní Opava-Kateřinky, David Jorda ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov, Dalibor Tomáš ze ZŠ a MŠ Ostrčilova v Ostravě a Petra Urbášková z Gymnázia Jakuby Škody v Přerově. Tato šestice se utká ve finále o tituly Ámos sympaťák, Dětský Ámos a Zlatý Ámos 2023.
Vydáno: 21. 03. 2023
Týdny mediálního vzdělávání nabídnou diskuze s novináři na školách, návštěvy redakcí, materiály do výuky i debatu o umělé inteligenci
Vydáno: 21. 03. 2023
Ve středu 29. března od 17 hodin se v Brožíkově sále Staroměstské radnice uskuteční slavnostní prezentace dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů, který mladým lidem i veřejnosti přibližuje vzpomínky osmi proslulých i méně známých pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky. Projekt organizuje společnost Post Bellum za podpory městské části Praha 1.
Vydáno: 20. 03. 2023
Duben je měsícem zápisů do prvních tříd. Holubová advokáti přináší checklist: Jak na zápisy z pohledu ředitele školy?
Vydáno: 20. 03. 2023
Celkem 48 nových prodejních stánků vyroste ve čtvrtek 30. března v prostorách Galerie Harfa v Praze. Své byznys nápady v nich představí studenti středních škol, kteří od září podnikají ve vzdělávacím programu JA Studentská firma. Stánky s originálními dárky za nízké ceny, domácí kosmetikou nebo bytovými doplňky budou zákazníkům otevřeny od 10 do 17 hodin.
Vydáno: 16. 03. 2023