Jaký byl rok 2023?

Vydáno: 1 minuta čtení

EDUin přináší ohlédnutí za tématy, která rezonovala vzděláváním v roce 2023.

Celý Audit vzdělávacího systému za rok 2023 bude zveřejněn 5. března 2024.

Aktuální ohlédnutí najdete na eduin.cz.

  • Ministerstvo školství míjí svými kroky cíle Strategie 2030+
  • Škrty v resortu – vzdělávání není prioritou vlády
  • Pokračující růst nerovností a zásadní role mateřských škol a podpůrných pozic v jejich snižování
  • Stav duševního zdraví českých dětí je alarmující
  • Kurikulární reforma má nejistý výsledek, úspěšně běží reforma pregraduální přípravy
  • Digitalizace přijímaček jako reakce na nedostatečné kapacity některých středních škol
  • Leadership do škol v území: osud středního článku

Zdroj: https://www.eduin.cz/clanky/jaky-byl-rok-2023/