Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Vydáno: 1 minuta čtení

Výroční zpráva ČŠI

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 poskytuje komplexní hodnocení stavu vzdělávacího systému, kvality a efektivity vzdělávání, prezentuje výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů v České republice. Ve zprávě jsou představena data a poznatky získané inspekčními šetřeními, součástí jsou analýzy o fungování škol a školských zařízení. Formulovány jsou závěry a doporučení směřující k dalšímu rozvoji a podpoře vzdělávání v jednotlivých oblastech.

Poskytuje informace pro hodnocení současné situace a pro strategické rozhodování o budoucích směrech vzdělávací politiky. Zpráva je zdrojem informací pro všechny, kdo se podílejí na řízení a rozvoji vzdělávacího systému, a kdo tento rozvoj realizují.

Výroční zprávu si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo si ji stáhnout jako PDF

Zdroj: ČŠI ČR, https://csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-vzdelavani-ve-skolnim-roce-2022-2023-%E2%80%93-vyr