Čeští žáci byli v testování nad průměrem, v matematice se zhoršili

Vydáno: 1 minuta čtení

Mezinárodní šetření PISA 2022

Článek Českého rozhlasu se pozastavuje nad faktem, že čeští žáci se v matematické gramotnosti v porovnání s rokem 2018 zhoršili. Česko dosáhlo nejslabšího výsledku za posledních téměř 20 let.

Dle vyjádření ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala pokles ve výsledcích statisticky kopíruje úbytek žáků dosahujících alespoň základní dovednostní úrovně. V roce 2022 to bylo pouze 74 % žáků. Z Národní zprávy PISA 2022 je také patrné, že dochází k poklesu žáků dosahujících naopak nejvyšších znalostních a dovednostních úrovní. 

Více informací v článku Českého rozhlasu

Zdroj: Český rozhlas, ČŠI ČR