Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Školská rada

Právní postavení školské rady

Autor/autoři: Ing. Tomáš Kostka

Právní postavení školské rady je dáno především školským zákonem. Některá ustanovení týkající se školských rad lze najít i v prováděcích vyhláškách. Kompletní přehled legislativy a jednotlivých ustanovení týkajících se školské rady:

Školská rada z pohledu legislativy

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Školský zákon, navazujíce na tradici „rady školy“, zakotvil jako vnitřní orgán školy podílející se na jejím chodu a správě školskou radu. Jako půdu pro dialog, vytváření rozumných pravidel za účasti všech zástupců vzdělávacího procesu, jako rozlož...

Zápis z jednání školské rady

Autor/autoři: Ing. Tomáš Kostka

Fungování školských rad zřízených při základních, středních a vyšších odborných školách je různorodé – od některých rad, jež se scházejí dvakrát ročně a řeší jen nezbytné minimum, které jim ukládá legislativa, až po opačný extrém – rady scházející...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele