Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Otevřený článek

Slepá skvrna začátečníků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Jeden z nejslavnějších Sokratových výroků, známé „Vím, že nic nevím“, téměř určitě tento antický myslitel nikdy neřekl. Přesto se stal okřídleným citátem. V myšlence, že člověk nemůže obsáhnout veškeré poznání, přesto ho činí moudřejším, pokud si ...

Stálá konference ředitelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Již několik měsíců se v ředitelském terénu zabydluje termín Stálá konference ředitelů a nyní je načase o něm něco napsat, informovat a přizvat k činnosti tohoto dosud málo známého společenství.

Jednotnému testování nefandíme, jsme pro odložení povinné maturity z matematiky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitelská platforma

Učitelé v Učitelské platformě podporují, aby poslanci v úterý zachovali stávající stav státních maturit a maturita z matematiky nebyla její povinnou součástí. Studenti gymnázií a lyceí by tak i v dalších letech měli možnost si zvolit mezi matemati...

Škola má povinnost zajistit úspěch všem dětem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Článek Řízení školy 1/2020: Minulost i přítomnost bychom měli hodnotit kriticky, jenže samotná kritika nic nového nevytvoří. O budoucnosti českého školství tedy nechť probíhá široká diskuse, jejíž výsledky však neznáme ani neumíme predikovat. Jenž...

Intelektové nadání bývá často danajským darem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Někdy je mimořádný intelekt dítěte rozpoznatelný snadněji, jindy je jejich cesta k úspěchu hodně trnitá. Snadné to neměl ani malý Albert. Mluvit začal až ve čtyřech letech, ve škole byl průměrný a učitelé mu říkali, že z něj nic nebude... Dopadlo ...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož sedmou část najdete na násl...

Studentský parlament je nekončící proces učení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Studentský parlament lze bezesporu považovat za jeden z efektivních nástrojů pro rozvoj demokratické kultury ve školách. Letošní školní rok jsme zahájili třetí funkční období již usnášeníschopného Studentského parlamentu Gymnázia Na Zatlance (SP G...

Hovory z kabinetu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Mezi veřejností, případně rodiči a učiteli často vzniká až zbytečně velká propast, která se jen horko těžko překlenuje v omezeném čase na třídních schůzkách. Nahlédnout pod pokličku učitelské profese, vyzdvihnout její pozitivní stránky, ale i přip...

I ve mně je lídr

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

O co ve skutečnosti běží (ne)běžné ZUŠ? Umíme brát osud do svých rukou a pomáhat druhým docílit téhož? Jsme opravdu běžná základní umělecká škola?

Digitální inovátoři musejí jít příkladem a tlačit na změny ve vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Přesně týden po začátku nového školního roku proběhl v rámci festivalu Future Port Prague kulatý stůl pro zvané účastníky s názvem Digital Challengers. Mix digitálních inovátorů, úspěšných podnikatelů využívajících sílu digitalizace, manažerů, aka...

Využití ucpávek do uší pro zlepšení kognitivního výkonu u dětí s ADHD

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Přestože se hyperaktivní děti vyskytovaly v naší společnosti odjakživa, porucha ADHD se více začala diagnostikovat až v posledních 30 letech. Tato čtyři písmena však s sebou nesou spoustu předsudků a pro mnohé se jedná o pouhou výmluvu a nálepku p...

Osm věcí, které sabotují práci týmů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Učitelské týmy představují silný potenciál pro naplňování vizí, formování školní kultury a dosahování společných úspěchů, leč mnohé z nich promarní tyto šance pouze tím, že pracují podle zažitých stereotypů. Manažeři často nedokážou využít kapacit...

Důvěra ve smysluplnost čtení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Děti čtou, a čtou rády. Čtou knihy. A mnohé ještě radši píšou. Potřebují v tom naši pomoc. Cesta od nečtenáře k zaujatému, přemýšlivému a nezávislému čtenáři – a pisateli – se otevírá především v raném dětství v rodině. Nic ale není ztraceno, když...

Konzumace energetických a kofeinových nápojů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Je možné zakázat dětem konzumaci energetických a kofeinových nápojů ve škole?

Nejsou učitelé? Nu což, pojďme raději do kina

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

V Řízení školy č. 11/2019 uveřejnil článek Ondřej Neumajer jako reakci na kulatý stůl týkající se nedostatku učitelů. 1) Dovolím si na tento článek a zmíněný kulatý stůl SKAV + EDUin také reagovat.

Proč je fyzika důležitější než tělocvik?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Je patrně drzost od nevyučujícího dětského psychologa klást následující otázku: Proč jsou fyzika a chemie ve škole důležitější předměty než hudebka a výtvarka nebo tělocvik? A co takové „ruční práce“ nebo etická výchova? Už vůbec si netroufám zept...

Jak odolat internetovým výzvám?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Vylít na sebe kýbl ledové vody, sníst co nejvíce skořice, tančit v otevřených dveřích jedoucího auta nebo spolknout tabletu do myčky na nádobí. To jsou jen příklady některých výzev (tzv. challenges), které se pravidelně objevují na sociálních sítí...

Inspirace z pralesa - český pohled na filipínské školství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

„Nene, letos ještě nedostávám zaplaceno. Mám těsně po škole, a tak tu jsem na stáži, supluji a pomáhám s administrativou. Když ale vidím, jaký dopad má už teď moje práce, tak mi to ani tolik nevadí,“ říká mi drobná dívka v kanceláři ředitele. Jsme...

Aby se z úklidu dětského pokoje či školní herny nestávala válka mezi dospělým a dítětem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Jako pedagog mateřské školy určitý čas trávíte tím, že s dětmi uklízíte místo, kde si hrají. A někdy se vám může zdát, že právě tato aktivita je pro vás černým odběrem energie. A možná také znáte dny, kdy pořád dokola dětem připomínáte, aby si ukl...

Každý žák může zažít dějepis jako smysluplně strávený čas

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D., se v Ústavu pro studium totalitních režimů věnuje vzdělávací činnosti od roku 2008, naplno pak v čele oddělení vzdělávání od roku 2014. Předtím v neziskovém sektoru pracoval s mladými lidmi a veřejností a analyzoval škol...

Nabídka práce