Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Otevřený článek

Učitel, rodič, dítě. Tripartita podpory

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Pro kvalitní život dítěte je nezbytné, aby mělo podporující rodinné zázemí, ve své třídě a škole se cítilo dobře a aby se umělo přijmout takové, jaké je. Právě z tohoto základu vychází i projekt s poměrně dlouhým názvem – Multidisciplinární práce ...

Jak a proč učit matematiku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Výuka matematiky a důležitost matematiky v životě každého jednoho člověka jsou témata, na která má nějaký názor prakticky každý. Ve veřejném prostoru jsou ale většinou slyšet především pohledy těch, kteří k matematice nemají zrovna pozitivní posto...

Snažíme se nalézat ideální, trvalá řešení, jenže taková nikdy nebudou. I my sami se jako učitelé měníme

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Statisíce zhlédnutí. Tisíce zpráv od žáků. Desítky videí na nejrůznějších sociálních platformách. Otevřená a příklady z praxe podložená kritika zastaralých pedagogických metod i špatných učitelů. Tím vším můžeme popsat Štěpánku Cimlovou. Neboli Št...

RVP - Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Národní pedagogický institut naplánoval sérii konferencí a workshopů, kde může téměř kdokoliv rozebírat s členy expertních panelů jednotlivá témata velké revize RVP ZV (malá revize proběhla nedávno se zaměřením na digitální kompetenci a novou Info...

Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochr...

Systémový přístup jako spolehlivý průvodce otevřených a zodpovědných škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Kultura si dává strategii k snídani. Výrok Petera Druckera, který je nejen populární, ale navíc i pravdivý. Kultura je jakýsi univerzální multiplikátor, který ovlivňuje veškeré další aktivity a snažení.

Profesní bádání jako cesta k lepším výsledkům učení žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Také vás zneklidňuje, že kolem nás každou chvíli vyskočí nějaký nový odborný termín, který vyžaduje naši pozornost? Přestože se často ukáže, že jde o jiné pojmenování něčeho důvěrně známého, stojí za to nová témata prověřit a ne jen nad nimi mávno...

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou...

Povídky, komiksy a videokurzy vhodné pro výuku internetu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Revidované rámcové vzdělávací programy pro základní i střední odborné vzdělávání kladou znatelný důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Už žáci prvního stupně základní školy budou nově vedeni k dosahování očekáváných výstupů informatického c...

Slam poetry: cesta k poezii, cesta k sebevyjádření

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Když se snažím vzpomenout na svá žákovská léta, v první řadě na ta strávená na základní škole, vybaví se mi naše třídní učitelka. Rázná dáma, češtinářka, která s námi každý půlrok natrénovala jednu z Erbenových balad, abychom pak na školní akademi...

Některé problémové momenty činnosti zařízení školního stravování

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Článek je zaměřen na některé aktivity zařízení školního stravování (školních jídelen, výdejen a vývařoven), které představují rezervy při zajištění jejich optimální činnosti a zaslouží si zvýšenou pozornost ředitele školy nebo jiných vedoucích zam...

Nebuď ledňáčkem (dvakrát v roce)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Víte, kdo jsou to ledňáčci? „No samozřejmě,“ řekne učitel přírodopisu, „přece pestře zbarvený ptáci rodu srostloprstých.“ „Chachacha, jistě,“ zasměje se (nejen) tělocvikář.

Salman Khan a škola budoucnosti

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Zakladatel Khan Academy na konferenci FutureEdu představil, jak využít výuková videa, která platforma nabízí ve třídě, kam se vzdělávání posune za deset let a jaká bude role školy. Mluvil o vztahu technologie a pedagogiky a svém projektu Schoolhou...

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Veřejný ochránce práv se v uplynulých letech zabýval přibližně dvěma desítkami podnětů, které se týkaly povinnosti očkování jako podmínky přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry z těchto kauz ochránce shrnul v letos publikovaném sborníku st...

Učitelé se často cítí ztracení, jako profesní organizace jim chceme nabídnout pomocnou ruku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Petru Mazancovou jsem k našemu rozhovoru pro Učitelský měsíčník zastihla mezi jejími učitelskými povinnostmi a povinnostmi, které se odvíjí od její role předsedkyně Učitelské platformy, organizace sdružující české učitele a učitelky. Rozhovor, kte...

Zapojme děti do plánování

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Veřejný prostor zrcadlí naši společnost, její zvyklosti, chování, přístup ke skupině a jednotlivci. Prostor kolem nás nabývá rozličných podob. Od monumentálních kamenem dlážděných náměstí, která demonstrují sílu a upomínají na společensky významno...

Pro reformu českých škol není klíčová revize RVP, ale tvorba nových učebních materiálů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Pokud chcete být v pedagogice in, tak se rozhodně nebudete chlubit tím, že učíte podle učebnice. Učíme přece podle ŠVP, ne podle učebnice. S opovržením se díváme na ty, kteří do svých tematických plánů přepsali obsahy učebnic. Co kdybychom ale měl...

Žáci a úskalí užívání digitálních technologií

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V minulých dvou letech si žáci užili v rámci distanční výuky hodně času na digitálních technologiích, bude proto dobré zmínit problémy související s jejich užíváním. Tyto problémy jsou spojeny jak s intenzitou, tedy nadměrným používáním digitálníc...

Oběti ve školství aneb učitelský celibát

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V dnešní době je zcela běžné, že většinu učitelského sboru tvoří ženy, dokonce se v této souvislosti mluví o feminizaci učitelského povolání. Ještě v 19. století byla situace jiná.

Péče o pedagogický sbor aneb dobrý učitel je spokojený učitel

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Bez spokojených učitelů nemohou být spokojení žáci. Pro dobrou atmosféru ve škole je proto zásadní, aby vedení pedagogický sbor podporovalo a naslouchalo jeho potřebám. Vedení by mělo o svůj pedagogický sbor pečovat systematicky, podporovat ho v r...

Nabídka práce

Archiv článků