Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Otevřený článek

Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání je cílem Strategie 2030+

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je vedle proměny obsahů a forem vzdělávání i nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. Bohužel i přes významný posun (řada bariér formálních i neformálních byla již o...

Chci do svého týmu ty nejlepší...

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Slíbil jsem do rubriky Mosty mezi ředitelnou a sborovnou napsat díl o středním managementu a nyní přemýšlím, jak do toho. Na rozdíl od ředitelky či ředitele, jejich zástupců či třídních je to pojem, který se v našich školách dosud úplně neujal, a ...

Školní zahrady

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Zahrada stojí u samého počátku škol a vzdělávání. Základním archetypem prostoru pro vyučování je totiž obraz učitele a žáků pod stromem. I řada světových náboženství s tímto archetypem pracuje – vzpomeňme na Buddhův strom nebo getsemanskou zahradu...

Povinná školní docházka, či povinné vzdělávání?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Je logické, že dnešní doba soustřeďuje pozornost na řešení bezprostředních závažných společenských i osobních problémů spojených s pandemií covidu. Týká se to všech oblastí, včetně školství. Jenže ve vzniklé situaci vyplavou občas na povrch problé...

Kariérové poradenství na zeleno

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

O ekologii se dnes hodně mluví, někdy zapáleně, jindy s velkým despektem, a občas to vypadá na dva nesmiřitelné tábory. A není to náhodou jen módní výstřelek? Zkusme se na toto téma podívat s nadhledem a bez emocí. Představte si, že žijete v partn...

Dobrou školu dělá dobrý ředitel

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

S náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiřím Nantlem jsme si v rozhovoru povídali o nerovnostech ve vzdělávání, komunikaci mezi zřizovatelem a řediteli i o chystaném kariérním systému ředitelů.

Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy o učení žáků?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Každý učitel se během výuky dostane do bodu, kdy učivo probral a zvažuje, jestli už je správný čas posunout se dál, nebo je nutné věnovat se látce o něco déle. Potřebuje, aby všichni žáci zvládli danou oblast, než s nimi pokročí k další. Jak ale o...

Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. Ze zahraniční přicházejí informace o růstu násilí v blízkých vztazích, a to jak ve smyslu nárustu jejich intenzity v konkrétních rodinách, tak v...

Michael Fullan jako agent změny ve vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Tento text přinášíme u příležitosti 9. ročníku Konference Úspěch pro každého žáka, která se uskuteční 20. dubna 2021 online a kde jako hlavní řečník vystoupí Michael Fullan, emeritní profesor Torontské univerzity a autor mnoha celosvětově úspěšnýc...

Dobrou školu dělá dobrý ředitel

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

S náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiřím Nantlem jsme si v rozhovoru povídali o nerovnostech ve vzdělávání, komunikaci mezi zřizovatelem a řediteli i o chystaném kariérním systému ředitelů.

Jako učitelé jsme se naučili žít ze dne na den, ale nyní, po roce pandemie, už to nestačí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Rozhovor s Petrou Mazancovou

Příručka kariérového poradenství pro rodiče (ale i pedagogy)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Recenze knihy

Otevřít s námi okno do vesmíru je stejně těžké jako otevřít učebnici

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Rízení školy

Posledních několik let do českého vzdělávání nesměle proniká pedagogická platforma STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math), založená na propojování matematiky, fyziky a přírodovědných předmětů. Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom v...

Mít nasazené batohy i u počítačů aneb Jak odolává kolektiv Přírodní školy opatřením letošního roku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Tiché šeptání spolužáků a zvuky zipů od spacáků, které se ozývaly z obou stran pískovcového převisu. Očima jsem se naposledy podíval na hvězdy, před nimiž se klidně houpaly koruny vysokých borovic, a zachumlal jsem se do spacáku. Taková je moje po...

Úvaha o změně kurikula

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Kurikulum představuje proces, prostředí i prostředky k dosahování cílů učení žáků, jejich spokojenosti a úspěchu v budoucím životě mimo školu. Jeho promyšlenost a zacílenost může zajistit stálou kvalitu napříč různými typy vzdělávání a věkovými sk...

Cesta k finanční gramotnosti vede přes finančně gramotné učitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Se zakladatelkou a ředitelkou neziskové organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a Ekonomické olympiády Martinou Bacíkovou jsme si v rozhovoru povídaly o finanční gramotnosti studentů i učitelů a taky o vizi společnosti, kde každý rozumí...

V pozitivní atmosféře rozvíjejí svůj potenciál děti i dospělí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

S Lydií Šlajchovou, absolventkou dvouletého výcviku zaměřeného na práci s dětmi s náročným chováním ve škole, o tom, co jí tento výcvik přinesl a jak využije zkušenosti i získané kontakty ve své současné praxi.

Kreativita a umění ve vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Rok 2020 znamenal kvůli epidemii na jednu stranu odsun umění, kultury a tzv. výchov na vedlejší kolej a na stranu druhou ukázal potřebu kreativně reagovat na úplně nové problémy a výzvy. Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve ...

Ve vzdělání můžeme nabízet různé cesty i různé cíle

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Hodně se mluví a píše o potřebě inovovat způsob vzdělávání. Mluví se o měnícím se světě či nových výzvách, kterým musejí studenti čelit. Někdo hledá nové metody, jiný se snaží lépe stanovovat cíle. Jsou i tací, kteří tvrdí, že změny nejsou potřeba...

Jak pracovat s agresivními žáky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Když si děti při vyučování povídají mezi sebou, když vykřikují bez přihlášení, nenosí pomůcky, bačkory na přezutí ani domácí úkoly, dokonce i když se o přestávce honí a pošťuchují, je na učiteli, aby se s těmito problémy co nejefektivněji a bez vě...

Nabídka práce