Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Otevřený článek

Světlo je základ, který by se neměl podceňovat

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Osvětlení ve třídě dokáže přímo ovlivnit nejen celkovou náladu studentů, ale i jejich prospěch. Školy by tak neměly brát světlo na lehkou váhu.

Smysluplný rámec pro spolupráci s rodiči

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Spolupráce s rodiči je ožehavé téma, existuje k němu řada publikací, návodů, ale i vtipů a karikatur. Některé formy spolupráce jsou založeny zákonem, jiné jsou dobrovolné. Rodiče a školu spojují děti a jejich výchova a vzdělávání, mají tedy v pods...

Školská rada je pro osvíceného ředitele klíčový prvek řízení školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Funkční školská rada by měla být pro ředitele školy klíčovým partnerem. Proto by měl pro ni vytvářet otevřené a bezpečné prostředí, v kterém je dialog jediným komunikačním nástrojem. Je-li ředitel školy osvícený a sebevědomý, školskou radu vnímá j...

Škola a rodiče? Kde je vůle, tam je cesta...

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Je tomu bezmála 10 let, co jsme jako rodiče vedli své dítě poprvé do školy. Přiznám se, ten pocit byl velmi smíšený. Radost střídaly obavy, mnoho emocí, mnoho informací, tlak na to, že začíná úplně jiná etapa života nejen pro dítě, ale i pro nás r...

RuhrFutur jako zdroj inspirace

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Na konci ledna letošního roku jsme s projektem Eduzměna vstoupili na Kutnohorsko a zahájili tu pětiletou pilotáž regionální podpory vzdělávání. Protože podobný projekt, založený na principu kolektivního dopadu a zaměřený na podporu vzdělávání, běž...

Letní rozhovor s Tomášem Hanákem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

O tom, že učitelé jsou nejdůležitější.

Institucionální odpovědnost

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Od napsání následujícího textu uplynulo šest let, vyšel v časopise Řízení školy i byl zařazen do knihy 55 úvah o českém školství. Možná byl tehdy hodně kritický, ale dodnes jeho myšlenky v části ředitelského terénu rezonují právě kvůli nevyváženos...

Nepromarněná šance

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Začátkem dubna mě oslovili rodiče budoucích prvňáků s žádostí o schůzku, na které by dostali odpovědi na otázky související s výukou v naší škole. Jejich aktivitu jsem ocenil a do školní kavárny pozval nejen rodiče, ale i zástupce školské rady, uč...

Budování vztahů mezi rodiči a školou je nikdy nekončící proces

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Jedním ze základních ukazatelů kvality školy je fungování komunity škola-rodiče. Jako zásadní faktor se toto jeví především u základních škol, neboť rodiče, respektive zákonní zástupci, jsou vzdělávacím partnerem školy, dítě je paralelně a soustav...

Vzpomínání na to, jak zkušenosti předběhly teorii...

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Velice rádi vzpomínáme s kolegyní Hankou na dobu zakládání školy pár měsíců po listopadu 1989. Nechci staromilsky lamentovat nad utíkajícím časem, naopak mi do linky našeho letního čísla vlezla dávno zasunutá vzpomínka týkající se spolupráce s rod...

Třeba tu o hlídacím psovi, paní předsedkyně...

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Tento článek vznikl v divné době. Když mne v polovině února oslovil Václav Trojan s nabídkou, abych napsala příspěvek k tématu školské rady do letního čísla Řízení školy, byla jsem zaskočena. Mísily se ve mně pocity radosti, nadšení a pýchy s obav...

Letní speciál Řízení školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Rok se s rokem schází a po náročném školním roce je vidět na léto. Všichni zaměstnanci školy, žáci i jejich rodiny, ale i celá společnost mají za sebou školní rok, který zůstane zcela jistě v paměti na celý další život.

Činnost školské rady očima rodiče

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Otevřený článek Letního speciálu Řízení školy.

Cesty ke kvalitní přípravě učitelů - co, proč a jak měnit?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

V návaznosti na reflexi současného stavu přípravy budoucích učitelů a jejích rezerv (uveřejněnou v minulém čísle) naznačím alespoň ve zkratce základní principy potřebných změn. Podle mého názoru by mělo jít o změnu komplexní a do značné míry radik...

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v době hlavních prázdnin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Cílem článku je shrnout základní momenty hodnocení výsledků vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy v průběhu hlavních prázdnin, a to hodnocení v náhradním termínu, komisionálního přezkoušení žáka v případě pochybností o správnosti hodno...

Erasmus in Schools - do vaší školy může přijít celý svět

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Chcete, aby si vaši žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit školní výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools, který iniciovala studentská organizace Erasmus Student Ne...

Inkluze je zrcadlem, které nám ukazuje, kde ještě máme v systému rezervy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

O co usiluje ČOSIV? S kým spolupracuje? V čem vidí hodnotu vize úspěch pro každého žáka? Na co se zaměřil během nouzového stavu? 

Řešit, nebo vyřešit?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Během dokončování rukopisu své další knížky, věnované (jak jinak) ředitelkám a ředitelům českých škol, jsem našel čas na pohled zpět. Jednak pro ověření informací, pro utřídění myšlenek a také pro připomenutí, o čem všem se už v otázce ředitelů šk...

Nástup do práce po znovuotevření škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Lze při znovuotevření školy nařídit pedagogům, že nastoupí do práce, tj. že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Školy a cestování žáků: koronavirus

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Opět se v časopise Řízení školy věnujeme cestování žáků. V předchozím vydání jsme rozebraly situaci, kdy se školní zájezd nemůže uskutečnit kvůli mimořádným a nepředvídatelným okolnostem. Měsíc se s měsícem sešel a mimořádná okolnost v podobě pand...

Nabídka práce