Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo DVPP

Profesní rozvoj učitelů v datech ČŠI

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Asi nikoho nepřekvapí, že kvalifikace učitelů a jejich průběžné vzdělávání zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a tím pádem ve velké míře ovlivňuje dosahované výsledky žáků. Pro to, aby zlepšování pedagogických kompetencí mělo potřebný efekt, je ...

Aktuality týkající se akreditací v systému DVPP

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Aktuální informace oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, týkající se agendy akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dne 24. září 2020 jsme zveřejnili opatření k možnosti změny prezenční formy programů akredi...

ČŠI a NPI: on-line setkání k problematice DVPP

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Ve středu 10. února 2021 uspořádala Česká školní inspekce spolu s Národním pedagogickým institutem ČR další z odborných panelů, které jsou pravidelně organizovány v rámci systémových projektů (OP VVV). Na společném jednání pod hlavičkou projektů K...

Únor: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: DVPP.info

Nabídka únor 2021

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditované kurzy DVPP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Do podzimních kurzů je možné přihlašovat se na https://kurzy.nuv.cz/. Přehled naleznete také na https://magistr.rizeniskoly.cz/cz/dvpp/ 

Semináře Pasparta

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Nabízíme semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Vzdělávací nabídka Národního ústavu pro vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Kompletní vzdělávací nabídka NÚV na druhé pololetí školního roku 2014/15, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné...

Příprava pro práci s nadanými žáky v přírodních, technických oborech a matematice

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání otevírá pro učitele akreditovaný kurz DVPP. Kurz má kombinovanou formu. Bude probíhat v on-line prostředí a jsou naplánována tři (podle zájmu až čtyři) prezenční celodenní setkání. Jeho účastn...

Programová nabídka NIDV - září 2014 - leden 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Programová nabídka Národního institutu pro další vzdělávání na období září 2014 až leden 2015 pro celou Českou republiku.

Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: FF UK

Katedra psychologie FF UK v Praze bude otevírat na podzim r. 2014 následující odborné kurzy celoživotního vzdělávání určené pedagogickým pracovníkům:

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdě...

MŠMT podpoří cizojazyčnou výuku a vzdělávání pedagogů v ICT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů na podporu výuky cizích jazyků ve školách a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií) z Operačního progra...

Nabídka práce