Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Prosinec 2016

Poděkování ministryně školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

...Po celou dobu výkonu své funkce se systematicky zabývám zvyšováním ohodnocení učitelů i zvyšováním jejich respektu ve společnosti. Dovolte mi, abych krátce shrnula kroky, které jsme podnikli ke zlepšování vašich platových podmínek a zejména k t...

Vláda schválila akční plán mezinárodní spolupráce

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 19. prosince 2016 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaný „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“.

Ministryně diskutovala s vedením NRZP ohledně

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Národní rada osob se zdravotním postižením oceňuje opatření MŠMT ČR směřující k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala pozvání v...

Dárky jsou o Vánocích důležité jen pro 4% dospělých. Většina Čechů se chce hlavně setkat s blízkými

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Podle aktuálního průzkumu společnosti Median pro Člověka v tísni je nejdůležitějším faktorem příjemného hodnocení Vánoc čas strávený s rodinou a přáteli. Mezi nejméně podstatné faktory se řadí obdržené dárky, a to zejména jejich množství a hodnota...

Tisková zpráva: Jak se stát Městem vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Města, která zodpovědně přistupují k rozvoji vzdělávání ve svém regionu, mohou získat certifikaci značkou Město vzdělávání. Certifikací dvou prvních měst, Svitav a Dvora Králové nad Labem, se otevřela možnost certifikování pro všechna města v ČR, ...

Výroční zpráva české školní inspekce za školní rok 2015/2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje s...

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základ...

Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda dnes schválila start  matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Na startu pro odborné školy se prozatím neshodla. Materiál týkající se jejich řešení má ministryně školství Kateřina Va...

Mediální kampaň OP VVV pokračuje novým spotem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech O...

"Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dohodla s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem na společném postupu při prosazování takzvané „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice ...

Společné vzdělávání je přirozená věc: J. Augustinová

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

„Asistent pedagoga se často pohybuje na tenkém ledě“ , říká Jiřina Augustinová, která se své práci věnuje s plným nasazením, optimismem a velikým nadšením již sedmým rokem. „Musí nejen navázat silný vztah s dítětem a získat si jeho důvěru, ale zár...

Ministryně školství zahájila Monitorovací výbor OP VVV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V pořadí již 8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také MV OP VVV) proběhlo za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové dne 15. prosince 2016 v hotelu International Pragu...

Výsledky průzkumu - Jak české školy rozvíjejí potenciál dětí?

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDU centrum

Jak učitelé mateřských a základních škol rozvíjejí dovednosti a nadání dětí? Co školám chybí, aby byly schopny vytvářet otevřené a inkluzivní prostředí? A jak hodnotí spolupráci se školami samotní rodiče?

Děti ve škole řvou, nepracují a sprostě nadávají. Učitel nemá skoro žádná práva, říká ombudsman

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: DVTV

Neměl bych nikoho upřednostňovat, ale upřímně přiznám, že jsem na straně učitelů, říká školský ombudsman Slávek Hrzal. Podle něj si na učitele v současné době každý dovolí, rodiče navíc pedagogům radí, jak učit. Dodává, že jako ombudsman nemá žádn...

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Oslavy čtvrtstoletí České školní inspekce - Hlavní zjištění z výroční  zprávy České školní inspekce 2015/2016 - Výsledky mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 - Jak dopadli čeští žáci? - Představujeme ředitele krajských inspektorátů ČŠI

Stovky českých škol zařadily do své výuky programování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Čeští žáci si spolu s dalšími miliony školáků z celého světa v minulých dench na vlastní kůži vyzkoušeli programovat. Ve dvojicích či sami se propracovali posloupností stále náročnějších úloh, procvičili si tak schopnost systematického řešení prob...

Školský ombudsman přijal již stovky podnětů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad ped...

MŠMT plní opatření na podporu odborného vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Odborné vzdělávání je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2012 připravilo MŠMT návrh opatření na jeho podporu. Nyní informuje ministerstvo členy vlády o průběžném plnění opatření podpory odborného vzdělávání za ro...

Letos je úspěšnost cizinců u zkoušek z češtiny 60 %

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Od počátku spuštění Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 bylo k 30. říjnu 2016 vyzkoušeno celkem 61 610 úspěšných uchazečů. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou Ministers...

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP 1)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Magistrát hlavního města Prahy

Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu „Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze“ (KAP). Tento projekt slouží jako nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvý...

Nabídka práce

Archiv článků