Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Prosinec 2016

Poděkování ministryně školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

...Po celou dobu výkonu své funkce se systematicky zabývám zvyšováním ohodnocení učitelů i zvyšováním jejich respektu ve společnosti. Dovolte mi, abych krátce shrnula kroky, které jsme podnikli ke zlepšování vašich platových podmínek a zejména k t...

Vláda schválila akční plán mezinárodní spolupráce

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 19. prosince 2016 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaný „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“.

Dárky jsou o Vánocích důležité jen pro 4% dospělých. Většina Čechů se chce hlavně setkat s blízkými

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Podle aktuálního průzkumu společnosti Median pro Člověka v tísni je nejdůležitějším faktorem příjemného hodnocení Vánoc čas strávený s rodinou a přáteli. Mezi nejméně podstatné faktory se řadí obdržené dárky, a to zejména jejich množství a hodnota...

Ministryně diskutovala s vedením NRZP ohledně

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Národní rada osob se zdravotním postižením oceňuje opatření MŠMT ČR směřující k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala pozvání v...

Tisková zpráva: Jak se stát Městem vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Města, která zodpovědně přistupují k rozvoji vzdělávání ve svém regionu, mohou získat certifikaci značkou Město vzdělávání. Certifikací dvou prvních měst, Svitav a Dvora Králové nad Labem, se otevřela možnost certifikování pro všechna města v ČR, ...

Výroční zpráva české školní inspekce za školní rok 2015/2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje s...

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základ...

Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda dnes schválila start  matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Na startu pro odborné školy se prozatím neshodla. Materiál týkající se jejich řešení má ministryně školství Kateřina Va...

"Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dohodla s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem na společném postupu při prosazování takzvané „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice ...

Mediální kampaň OP VVV pokračuje novým spotem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech O...

Společné vzdělávání je přirozená věc: J. Augustinová

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

„Asistent pedagoga se často pohybuje na tenkém ledě“ , říká Jiřina Augustinová, která se své práci věnuje s plným nasazením, optimismem a velikým nadšením již sedmým rokem. „Musí nejen navázat silný vztah s dítětem a získat si jeho důvěru, ale zár...

Ministryně školství zahájila Monitorovací výbor OP VVV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V pořadí již 8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také MV OP VVV) proběhlo za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové dne 15. prosince 2016 v hotelu International Pragu...

Stovky českých škol zařadily do své výuky programování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Čeští žáci si spolu s dalšími miliony školáků z celého světa v minulých dench na vlastní kůži vyzkoušeli programovat. Ve dvojicích či sami se propracovali posloupností stále náročnějších úloh, procvičili si tak schopnost systematického řešení prob...

Děti ve škole řvou, nepracují a sprostě nadávají. Učitel nemá skoro žádná práva, říká ombudsman

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: DVTV

Neměl bych nikoho upřednostňovat, ale upřímně přiznám, že jsem na straně učitelů, říká školský ombudsman Slávek Hrzal. Podle něj si na učitele v současné době každý dovolí, rodiče navíc pedagogům radí, jak učit. Dodává, že jako ombudsman nemá žádn...

Školský ombudsman přijal již stovky podnětů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad ped...

Výsledky průzkumu - Jak české školy rozvíjejí potenciál dětí?

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDU centrum

Jak učitelé mateřských a základních škol rozvíjejí dovednosti a nadání dětí? Co školám chybí, aby byly schopny vytvářet otevřené a inkluzivní prostředí? A jak hodnotí spolupráci se školami samotní rodiče?

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Oslavy čtvrtstoletí České školní inspekce - Hlavní zjištění z výroční  zprávy České školní inspekce 2015/2016 - Výsledky mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 - Jak dopadli čeští žáci? - Představujeme ředitele krajských inspektorátů ČŠI

MŠMT plní opatření na podporu odborného vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Odborné vzdělávání je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2012 připravilo MŠMT návrh opatření na jeho podporu. Nyní informuje ministerstvo členy vlády o průběžném plnění opatření podpory odborného vzdělávání za ro...

Letos je úspěšnost cizinců u zkoušek z češtiny 60 %

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Od počátku spuštění Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 bylo k 30. říjnu 2016 vyzkoušeno celkem 61 610 úspěšných uchazečů. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou Ministers...

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP 1)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Magistrát hlavního města Prahy

Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu „Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze“ (KAP). Tento projekt slouží jako nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvý...

Nabídka práce