Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2013

Termín pro podání nabídek výběrového řízení – Zajištění a realizace modelů spolupráce škol a firem projektu POSPOLU II

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NUV

Partnerství škol a firem, která v Pospolu pilotně ověřují modely spolupráce, jsou vybírána ve výběrovém řízení. V létě proběhlo první výběrové řízení na pilotáž, v něm bylo vybráno prvních pět partnerství. Další výběrové řízení bylo vyhlášeno 1. l...

Problém uchytit se na trhu práce má stále více absolventů učilišť

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Český rozhlas

Novinové titulky o učních byly v posledních letech až monotónní. Hlásaly, že žáků na středních odborných školách je málo, všichni chtějí mít maturitu a do učení se nikomu moc nechce. Počty učňů sice klesly, mnohem větší problém je ale to, že ze šk...

Zpráva o výsledcích šetření potřeb aktérů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vydává dokument zabývající se posouzením systému evaluace a monitoringu v České republice – Zprávu o výsledcích šetření potřeb aktérů se zaměřením na problematiku hodnocení ve vzdělávání.

K písmu Comenia Script proškolil NIDV již téměř 900 pedagogů

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Certifikační vzdělávání k písmu Comenia Script absolvovalo v loňském školním roce téměř 700 účastníků z 541 škol. Rovněž letos nabízí Národní institut pro další vzdělávání zájemcům z řad škol i jednotlivců semináře k tomuto tématu. Od září 2013 se...

Ohlédnutí za konferencí KYBERPSYCHO: Virtuální trauma neexistuje, vždy je reálným prožitkem!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) nastartovalo na konferenci KYBERPSYCHO diskusi k palčivým tématům online rizik – počínaje kybernetickou bezpečností, přes sebevražedné úmysly online, až po elektronické násilí namířené proti pomáhajíc...

Maturitní zpravodaj č. 22 – Přihlašování k MZ 2014 – jaro

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Již 22. vydání je zaměřeno na přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014. Téma je to skutečně aktuální, protože závaznou přihlášku je potřeba odevzdat řediteli školy nejpozději do 2. prosince 2013. Fo...

Závěrečná zpráva ceny EDUína 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Letošní první ročník je definitivně minulostí a je čas se za ním ohlédnout. Poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, poblahopřát ještě jednou oceněným a ostatní nominované informovat, jak to celé probíhalo a dopadlo.

Dobrá příprava absolventů na praxi

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Zoja Franklová

Osmnáct absolventů učebních oborů bylo v minulých dnech oceněno Hospodářskou komorou ČR za samostatné odborné práce obhájené během závěrečných zkoušek. Šlo o vítěze soutěže, kterou uspořádal Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s HK ČR v rám...

Školy a firmy mohou získat finanční prostředky na pilotáž vzájemné spolupráce – První pilotáže v rámci Pospolu již probíhají

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Od října 2013 probíhá v projektu Pospolu v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku celkem 430 žáků z oborů vzdělání s výu...

Ilustrační test z matematiky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Zvolit si jako druhou povinnou zkoušku společné části maturity některý z cizích jazyků nebo matematiku? Na tuto otázku hledá v těchto dnech odpověď celá řada z více než devadesáti tisíc maturantů, kteří se musí rozhodnout nejpozději do 2. prosince...

Povinná školní docházka českých občanů pobývajících v zahraničí se zřetelem k poskytovatelům vzdělávání v zahraničí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje informace o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí.

Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Zveme vás na konferenci Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí, která se koná ve čtvrtek 14. listopadu 2013. Konference je určená pro zřizovatele škol – starosty, místostarosty a úředníky městských samospráv.

Plnění povinné školní docházky v zahraničí - základní informace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí.   

Trendy ve výuce cizích jazyků

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Změny v koncepci jazykového vzdělávání souvisejí s potřebou rozvíjení jazykových a komunikativních dovedností žáků a zároveň reagují na výzvy Rady Evropy a Evropské komise k podpoře mnohojazyčnosti a výuky dalších cizích jazyků. Podpora mnohojazyč...

Ministerstvo školství podpoří mateřské školy půl miliardou korun

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství dnes vyhlásilo výzvu za 500 milionů korun zaměřenou na podporu učitelů mateřských škol. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Projekt NIQES dozná změn, proškoleno bude velké množství pedagogů

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) byl zahájen 1. 7. 2011 jako systémový projekt České školní inspekce, jehož cílem je zásadní transformace národního inspekčního systému včetně vývoje, ověřov...

Eduína 2013 představuje inovativní projekty roku: Proměny školních zahrad Nadace Proměny a nauková videa Khanovy školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin a český Google poprvé udělují ve třech kategoriích ceny za inovace ve vzdělávání.

Příběhy o nacistickém a komunistickém bezpráví na 650 českých školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Ve čtvrtek 31. října se v pražském kině Lucerna uskuteční slavnostní zahájení již 9. ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. Projekt organizovaný vzdělávacím programem Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni seznamuje ...

Správná volba zkoušek má pro úspěch u maturity zásadní význam

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

V průběhu následujících pěti týdnů bude více než devadesát tisíc uchazečů o maturitní zkoušku v jarním zkušebním termínu 2014 stát před důležitým rozhodnutím. Poslední listopadový den je totiž oficiálně nejzazším termínem pro podání přihlášky a ka...

Výstava "Hurá do školy!"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Národní pedagogické muzeum a knihovna představuje vůbec poprvé v celistvosti svou rozsáhlou sbírku slabikářů a didaktických obrazů určených k výuce čtení a psaní. Výstava je o prvňáčcích a (nejen) pro prvňáčky . Pro veřejnost je přístupná od pátku...

Nabídka práce

Archiv článků