Nástroje umělé inteligence a ředitel školy - 3. část: AI v manažerské práci ředitele

Vydáno: 7 minut čtení

V předchozích dvou dílech seriálu s tématem umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) z pohledu ředitele školy jsme se věnovali možnostem využití AI ve vlastní učitelské práci, aby ředitel mohl jít příkladem svým kolegům, a roli ředitele jako podporovatele efektivního využívání nástrojů umělé inteligence napříč školou. V poslední části se zaměříme na různé manažerské a administrativní úkoly, s kterými může AI ředitelům, stejně jako dalším vedoucím pracovníkům či provozním zaměstnancům školy, pomoci.

Nástroje umělé inteligence a ředitel školy – 3. část: AI v manažerské práci ředitele
Mgr.
Marek
Adler
ředitel ZŠ Be Open v pražských Hostavicích; jako lektor spolupracuje s neziskovou iniciativou AI dětem; natáčí podcast Mozaika vzdělávání;www.marekadler.cz
Tvorba textů či prezentací
Když se řekne umělá inteligence, představí si většina z nás některý z velkých jazykových modelů (Large Language Model, LLM). Zpravidla jeden

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak zadat školní web
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Výběr informační technologie
Evidence softwaru
Údržba a plánování
Volba operačního systému
Zálohování dat
Počítačová pracovna
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Defacement webových stránek
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Kdy mohu ve škole používat ChatGPT?
Kdo je ICT správce

Poradna

Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost

Články

Nástroje umělé inteligence a ředitel školy - 1. část: AI jako pomocnice učitele
Nástroje umělé inteligence a ředitel školy - 2. část Ředitel jako podporovatel AI ve škole