Otevřeli jsme pro vás články z prosincových vydání časopisů

Vydáno: 4 minuty čtení

Přečtěte si vybrané články naší redakce.

Otevřené články z časopisu Řízení školyŘízení školy - prosinec 2022

  • Servisní učení - Obecně se předpokládá, že takto vedená výuka má potenciál zprostředkovat otevřený vícestranný dialog, podporovat rozvoj kritického a kreativního myšlení a posílit schopnost vnímat společenské otázky a problémy z různých perspektiv; na úrovni mezilidských vztahů buduje sociální kapitál. Více v článku 
  • Jak podpořit nově nastupující začínající učitelky a učitele? - Možná už ve škole máte nastavený funkční a intenzivní systém podpory pro nováčky (pak tento text berte pouze jako opakování, matku moudrosti). Těm, kteří systém teprve „zajíždí“, nebo jej ještě vůbec nemají zpracovaný, může text pomoci vcítit se do začínající učitelky nebo učitele a do jejich potřeb. Více v článku
  • Jít raději s máslem, nebo bez másla? Škola může fungovat s mezinárodním partnerstvím i bez něj, stejně jako na každou výpravu se můžete vydat jak s máslem, tak i bez másla. Obtíže i přínosy programu Erasmus+ Více v článku 

Časopis Řízení školy si můžete zakoupit v našem eshopu.

Otevřené články ze Speciálu pro MŠ

  • Vyzvedávání dítěte ze školy při neshodách rodičů - Pokud rodiče nejsou rozvedeni nebo nebylo dítě z jiného důvodu svěřeno do péče jednoho z nich nebo jednomu z rodičů nebyla omezena rodičovská odpovědnost, nemůže škola na pokyn jednoho z rodičů omezovat rodičovská práva rodiče druhého. Více v článku
  • Profesionální hudebníci připravili zábavné vzdělávací programy pro nejmenší děti - Programy, které profesionální hudebníci připravili pro školky a nižší stupeň základních škol, zábavnou formou děti seznamují s hudebními nástroji, slavnými melodiemi i základními pojmy. Více v článku

Speciál pro MŠ si můžete zakoupit v našem eshopu.

Otevřené články z Učitelského měsíčníkuUčitelský měsíčník

  • Baví mě strhávat nálepku "zlobivý žák" - Myslím si, že je velmi důležité, aby se školy začaly více věnovat základům wellbeingu a emoční sebeobrany. Setkávám se s tím, že mnoho dětí, které byly během pandemie doma a vzdělávaly se online, se mnohem více setkávalo s nejrůznějším patologickým chováním, jako je např. domácí násilí, hádky rodičů apod. Po ročním návratu je nesmírně důležité děti „opečovávat“, aby se zase cítily dobře a bezpečně. Protože jen v takovém prostředí může škola plnit efektivně své hlavní poslání, což je vzdělávat. Více v článku
  • Máte ve třídě žáka z Ukrajiny? Pak se vám bude hodit aplikace Comenio - Aplikace Comenio (https://comenio.cz) pomáhá bourat jazykovou bariéru a díky tomu umí lépe integrovat ukrajinské žáky do českého školství. Zároveň dokáže pomoci českým učitelům se zvládnutím momentální situace. Více v článku
  • Historie používání tělesných trestů na školách - V dnešní době je v České republice nepřípustné a nelegální, aby učitel fyzicky trestal žáky, ale bylo tomu tak vždy? Více v článku

Učitelský měsíčník si můžete zakoupit v našem eshopu.

Otevřené články z časopisu Školní poradenství v praxi

Až 17 % dospívajících má zkušenost se sebepoškozováním. Co v takové chvíli můžete udělat? - Následující text shrnuje informace o tématu a tipy na to, jak v takových situacích postupovat a co můžete pro žáka/žákyni udělat. Více v článku

Pár poznámek k podcastu Nejlepší kamarád - Pár poznámek ze zkušenosti Linky pro rodinu a školu 116 000, které by vám v nejlepším případě měli pomoci při tvorbě preventivního programu i při práci se žáky. Více v článku

Časopis Školní poradenství v praxi si můžete zakoupit v našem eshopu.

Zdroj: Redakce Řízení školy